ກະເດົາ  (Xoan)

ກາລະບູນ (Long no)

ກະຕັງໃບ (Gối hạc)

ກະແຕໃຕ້ໄມ້ (Cốt toi bổ)

ກະເພາະໄກ່ (K nội kim)

ກະວານ (Bạch đậu khấu)

ການໍ້າ (Cy trm trắng)

ກາວບົກ    (Dừa cạn)

ກ້າງປາຂາວ (Bỏng nổ)

ກັນຊາ (Cần sa)

ເກດສະໜາ (Trầm hương)

ກູດກີບມ້າ (Cẩu tch)

ກູດງໍແງ (Bng bong)

ຂະຍອມພູ (Ba gạc)

ຂະນຸນດິນ (Toả dương)

ຂ່າບ້ານ (Riềng)

ຂ່າໂຄມ (ch tr nhn)

ຂີ້ເຫຼັກໃຫ່ຍ  (Muồng tru)

ຂີ້ໝິ້ນ (Nghệ)

ຂີ້ໝິ້ນດໍາ (Nghệ đen)

ຂີ້ກະເດືອນ (Địa long)

ຂີ້ເຜິ້ງ (Sp ong)

ຂິງ (Gừng)

 

ເຄືອຜັກບ້ວງ  (Lạc tin)

ເຄືອເຂົາຮໍ (Dy đau xương)

ເຄືອຕົດຫມາ (Mơ lng)

ເຄືອໄສ້ໄກ (Ch vằng)

ເຄືອສະມັ່ງ (Sử qun tử)

ເຄືອໄທສົງ (H thủ trắng)

ໂຄກລູກປືນ (Bạch tật l)

ໂຄກກະອອມ (Tam phỏng)

ງີ້ວປ່າ (Cy gạo)

ງູ (Rắn)

 

ເຈັດໝູນດອກຂາວ (Bạch hoa x)

ຈວງຫອມ (X xị)

 

ສະເພົາລົມແດງ  (Hương nhu ta)

ສະເພົາລົມຂາວ (Hương nhu trắng)

ສະເອັມເຄືອ (Cam thảo dy)

ສະເອັມດິນ (Cam thảo đất)

ສາຍນໍ້າເຜິ້ງ (Kim ngn)

ສາລະນັດ (Bạc h)

ສົ້ມເຊົ້າ   (Thuốc bỏng)

 ສົ້ມພໍດີ  (Bụp giấm)

ສົ້ມຂີ້ມ້ອນ (Chua ngt)

ສົ້ມຊູ້ (Cy cơm chy)

ໂສມລົດຂົມ (Khổ sm)

ໂສມ5ໃບ (Thất diệp đởm)

 

ຍານ (Cnh kiến trắng)

ຍໍບ້ານ (Cy nhu)

 

ດອກສະວ່າ (Dm bụt)

ດອກພຸດ (Chi tử)

ດອກດາເຮືອງ (Cc hoa)

ດອກໄມ້ເຂັມ (Đơn đỏ)

ດອກຊ້ອນທອງ (Cy bướm bạc)

ດອກຫອນໄກ່ (Thanh tương t)

 

 

 

 

 

ກະເດົາ  (Xoan)

 

ກາລະບູນ (Long no)

 

ກະຕັງໃບ (Gối hạc)

 

ກະແຕໃຕ້ໄມ້ (Cốt toi bổ)

 

ກະເພາະໄກ່ (K nội kim)

 

ກະວານ (Bạch đậu khấu)

 

ການໍ້າ (Cy trm trắng)

 

ກາວບົກ    (Dừa cạn)

 

ກ້າງປາຂາວ (Bỏng nổ)

 

ກັນຊາ (Cần sa)

ເກດສະໜາ (Trầm hương)

 

ກູດກີບມ້າ (Cẩu tch)

 

ກູດງໍແງ (Bng bong)

 

 

ຂະຍອມພູ (Ba gạc)

ຂະນຸນດິນ (Toả dương)

ຂ່າບ້ານ (Riềng)

ຂ່າໂຄມ (ch tr nhn)

ຂີ້ເຫຼັກໃຫ່ຍ  (Muồng tru)

ຂີ້ໝິ້ນ (Nghệ)

ຂີ້ໝິ້ນດໍາ (Nghệ đen)

ຂີ້ກະເດືອນ (Địa long)

ຂີ້ເຜິ້ງ (Sp ong)

ຂິງ (Gừng)

ເຄືອຜັກບ້ວງ  (Lạc tin)

ເຄືອເຂົາຮໍ (Dy đau xương)

ເຄືອຕົດຫມາ (Mơ lng)

ເຄືອໄສ້ໄກ (Ch vằng)

ເຄືອສະມັ່ງ (Sử qun tử)

ເຄືອໄທສົງ (H thủ trắng)

ໂຄກລູກປືນ (Bạch tật l)

ໂຄກກະອອມ (Tam phỏng)

ງີ້ວປ່າ (Cy gạo)

ງູ (Rắn)

ເຈັດໝູນດອກຂາວ (Bạch hoa x)

                

ຈວງຫອມ (X xị)

 

ສະເພົາລົມແດງ  (Hương nhu ta)

ສະເພົາລົມຂາວ (Hương nhu trắng)

ສະເອັມເຄືອ (Cam thảo dy)

ສະເອັມດິນ (Cam thảo đất)

ສາຍນໍ້າເຜິ້ງ (Kim ngn)

ສາລະນັດ (Bạc h)

ສົ້ມເຊົ້າ   (Thuốc bỏng)

 ສົ້ມພໍດີ  (Bụp giấm)

ສົ້ມຂີ້ມ້ອນ (Chua ngt)

ສົ້ມຊູ້ (Cy cơm chy)

ໂສມລົດຂົມ (Khổ sm)

ໂສມຫ້າໃບ (Thất diệp đởm)

ຍານ (Cnh kiến trắng)

ຍໍບ້ານ (Cy nhu)

ດອກສະວ່າ (Dm bụt)

ດອກພຸດ (Chi tử)

ດອກດາເຮືອງ (Cc hoa)

ດອກໄມ້ເຂັມ (Đơn đỏ)

ດອກຊ້ອນທອງ (Cy bướm bạc)

ດອກຫອນໄກ່ (Thanh tương t)

ຕົ້ນຈໍາປາ  (Đại)

ຕະບອງເພັດ (Xương rồng)

ຕົ້ນຫມາກກັນຖິນ  (Keo giậu)

ຕົ້ນແກແລ (Cy mỏ quạ)

ຕົ້ນເເຄ (Quế) 

ຕົ້ນໝາກແຂ່ນ (Xuyn tiu)

ຕົ້ນສາລີ (Ng)

ຕົ້ນດອກຮັກ (Bồng bồng)

ຕົ້ນສົນຫາງສິງ (Trắc bch)

ຕົ້ນແສງຄຳ (Kha tử)

ຕົ້ນຝ້າຍ (Vng vang)

 ຕົ້ນຜູ້ (Huyết dụ)

ຕົ້ນໝາກຕຸ່ມກາ (M tiền) 

ຕົ້ນຄູນ ( mi)

ຕົ້ນໝາກລິ້ນໄມ້  (Hong b nam)

ຕົ້ນໝາກ (Cy cau)

 

ຕົ້ນຕີນເປັດ (Cy sữa)

ຕົ້ນໂປ໋ຍສ່ຽນ (Trc đo)

ຕົ້ນພິນເສນ (Hoắc hương)

ຕົ້ນດອກຄໍາ (Thng thin)

ຕົ້ນໜູທ້ອງຂາວ (Kim tiền thảo)

ຕົ້ນສົມນົກແອ່ນ (Thổ nhn sm)

ຕົ້ນພິລາ (Lựu)

ຕົ້ນໄຜ່ (Thin trc hong)

ຕົ້ນໝາກເດືອຍຫີນ (dĩ)

ເຕີຍປ່າ (Dứa dại)

ຕົ້ນເຍົາ (Thầu dầu)

ຕົ້ນເຕົ່າຂຽດ (Thin nin kiện)

ຕົ້ນໄມ້ແຫ້ມ (Vng đắng)

ໂຕຂີ້ເຂັບ (Con rết)

ໂຕຕັກແກ (Tắc k)

ຖົ່ວດໍາ (Đạm đậu sị)

ທອງພັນຊັ່ງ (Bạch hạc)

ທອງບ້ານ (Vng nem)

ນໍ້າເຜິ້ງ  (Mật ong)

ບັງຊັນ (Khin ngưu t)

ບີໝີ (Mật gấu)

ບອນບ້ຽວ (Bn hạ)
ບົວຫຼວງ (Sen)

 

 

ແປກສ້ອຍ (Cy chổi xể)

ປໍປ່ານ (Trữ ma căn)

ຜະກາກອງ (Bng ổi)

ຜັກມຶກໃບນ້ອຍ (Cỏ sữa l nhỏ)

ຜັກມຶກໃບໃຫ່ຍ (Cỏ sữa l lớn)

ຜັກຄາວທອງ   (Diếp c)

ຜັກຫນອກ (Rau m)

ຜັກເບ້ຍ (Rau sam)

ຜັກທຽມ (Tỏi)

ຜັກປອດ (Rau dừa nước)

ຜັກຫູເສືອ (Hng chanh)

ຜັກອິເລີດ (L lốt)

ຜັກຫອມປ້ອມ (Cy mi)

ຜັກແພວ (Nghể)

ຜັກຊີລ້ອມ (Tiểu hồi)

 

ຝາງແດງ (T mộc)

ຝອຍທອງ (Thỏ ty tử)

ຝິ່ນ (Anh tc xc)

ພະຈັນເຄິ່ງ (Bn bin lin)

ເພັດສະຄາດສີທອງ (Cy l ngn)

ພວງພີ່ (Bạch đồng nữ)

ພູ (Trầu khng)

ເພຍຟານ (Cc tần)

ພິກໄທ (Hồ tiu)

ມະລະ (Mướp đắng)

ແມງຄັ່ງ (Cnh kiến đỏ)

ມາດ (Lưu huỳnh)
ມັນຕົ້ນເຄືອ (Ct căn)

ໄມ້ແປກ (Cy thng)

ມອນແກ້ວ (Du tằm)

ມູກຫຼວງ (Mức hoa trắng)

ຢາຫົວຂໍ້ (Thổ phục linh)

ຢາງຄັນຄາກ (Nhựa cc)

ເລັບມືນາງ (Ngũ gia b chn chim)

ເລັບຄຸດຝອຍ (Đinh lăng)

ລີ້ນເສືອ (Cy tru cổ)
ລູກໂທະ (Sim)

ານຫອມ (Địa liền)

ານມະຫາກາບ (Thổ tam thất)

ານຂິງ (Khương tam thất)

ານໝາກ (Sm đại hnh)

ຫວ້ານດາບ   (Xạ can)

ານກ້າມປູ (Cy ngọt nghẹo)

ານນາງ (Trinh nữ hong cung)

ານຊົນ (Nng hoa trắng)

ານດອກຫີນ (Mng lưng rồng)

ຫວ້ານຫາງແຂ້ (L hội)

ຫຍາຍຸບ (Xấu hổ)   

ຫຍ້າຄາ (Bạch mao căn)

ຫຍ້າໄຂ່ຫຼັງ (Ch đẻ răng cưa)

ຫົວຕ່ອມເງິນ  (Bnh vi)

ຫົວສາມສິບ (Bch bộ)

ຫົວພຸກ   (Ry)

ຫີນສົ້ມ (Phn chua)

ຫຍາສາມພັນປີ  (Xuyn tm lin)

ຫຍ້າຂຸຍໄມ້ໄຜ່ (Đạm trc diệp)

ຫຍ້າຕີນກາ (Cỏ mần trầu)

ຫຍ້າເເຫ້ວຫມູ (Hương phụ)

ຫຍ້າຕ້ານເຊື້ອ (Si đất)

ຫຍ້າກອງລອຍ (Trạch tả)

ຫຍ້າລັບມືນ (Thảo quyết minh)

ຫຍາຂີ້ອົ້ນ  (K đầu ngựa)

ຫຍ້າຫອມເເກ້ວ (Cỏ nhọ nồi)

ຫຍ້າເອັນຢືດ (M đề)

ຫຍ້າຫນວດເເມວ (Cy ru mo)

ຫຍ້າໂຄ້ງງູ  (Ngưu tất)

ຫຍ້າຝຣັ່ງ  (Cỏ lo)

ຫຍ້າມຸ່ງເເມວ (Cy cứt lợn)

ຫຍ້າມຸ້ງກະຕ່າຍ (Dạ cẩm)

ຫຍ້າຖອດປ້ອງ (Mộc tặc)

ຫຍ້າຜົມຫງອກ (Cỏ di trống)

 

ໝາກກ້ຽງ(ອ່ອນ) (Chỉ thực)

ໝາກກ້ຽງ(ແກ່) (Chỉ xc)

ໝາກຂີ້ໜູ (Sơn tra)

ຫມາກຈັນ (Nhục đậu khấu)

ຫມາກຕິບເຂົ້າ  (Cối xay)

ໝາກຟັກ (B ng)

ໝາກເຟືອງ (Khế)

ຫມາກກະທັນ (To ta)

ຫມາກເຂົ້າ (Gấc)

ໝາກງາ (Hắc chi ma)

ໝາກລໍາໃຍ (Long nhn)

ໝາກເດື່ອຫອມ (Cy v ch)

ໝາກຄາຍ (Đo nhn)

ໝາກແຄ້ງຂົມ (C gai leo)

ຫນາດສ້ອຍ (ch mẫu)

ຫນາດຫອມ (Ngải cứu)

ໜາດຫຼວງ (Đại bi)

ແໜນໍ້າ (Bo tấm)

ແໜຈອກ (Bo ci)

ໜອນໄໝມ້ອນ (Bạch cương tằm)

ໜາມກ້ຽວຊູ້ (Cu đằng)

ໜັງຄວາຍ (Minh giao)

ຫົວສີໄຄ (Sả)

ໂຫລະພາ (Hng chanh)

ເອື້ອງໝາຍນາ (Ma d)
ເອື້ອງ(ກ້ວຍໄມ້) (Thạch hộc)

ອົບເຊີຍ (Hậu phc)

ຮ່ອມດົງ (Thường sơn)

ຮັງຄາວ (Xương bồ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໄປໜ້າສຸດທ້າຍ 

(Tới cuối trang)

 

 

  

ໄປໜ້າສຸດທ້າຍ 

(Tới cuối trang)

 

 ກະເດົາ

 (Xoan)

                                                                                                                                                                                                                                           ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊືວິທະຍາສາດ: Azadirachta indica A, Juss. = Melia azadirachta L.

ສະກຸນ: Meliaceae

+ ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ເປືອກຮາກ, ເປືອກລຳ, ໝາກ ແລະ ໃບ.

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ນ້ຳມັນແກ່ນກະເດົາຊ້າງເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຢາປົວພະຍາດເບົາຫວານ.

- ຢາເມັດທີ່ເຮັດມາຈາກນ້ຳມັນແກ່ນມີປະສິດທິພາບຕໍ່ການຮັກສາລູກໃນຄັນ.

- ແກ່ນປະສົມກັບໃບເຮັດເປັນຢາຂ້າສັດຕູພືດ.

- ເປືອກໃຊ້ເປັນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ.

- ໃບເຮັດເປັນຢາຂ້າເຫົາ, ຂ້າແມງໄມ້.

 

ກາລະບູນ

(Long no)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊືວິທະຍາສາດ:  Cinnamomum camphora L. Nees. et Eberm. = Laurus camphora L.

ສະກຸນ: ກາລະບູນ (Lauraceae)

+ ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ, ມີຢູ່ທຸກໆທ້ອງຖິ່ນໃນປະເທດເຮົາ ແລະ ໃນປະເທດອື່ນ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ໃບ, ງ່າ, ລຳຕົ້ນ. ໄມ້ ແລະ ໃບກາລະບູນໃຊ້ເປັນວັດຖຸດິບເພື່ອສະກັດນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍຂອງຕົ້ນກາລະບູນແຕ່ລະຊະນິດຈະມີອົງປະກອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ, ຕົວຢ່າງ: camphor, cineol, linalol

ຄຸນປະໂຫຍດ, ວິທີໃຊ:

- ໃບກາລະບູນຕົ້ມກັບນ້ຳແລ້ວດົມເອົາອາຍ ເປັນຢາປົວໄຂ້ຫັວດ, ຕົ້ມອາບເພື່ອປົວບາດແຜຖະຫລອກ.

- ຮາກເອົາມາຕົ້ມດຶ່ມນ້ຳ ເພື່ອປົວເຈັບທ້ອງ, ແກ້ປວດຮາກ, ຊ່ວຍລະລາຍອາຫານ.

 - ນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍໃຊ້ປົວບາດແຜໄຟໂປກພົກພອງ, ໄລ່ຍຸງ, ເຮັດນ້ຳຢາຊຳລະລ້າງ(ຊຳລະເຊື້ອໂລກພະຍາດ), ປຸງເປັນກາວເພື່ອນວດຕາມຕົນໂຕ.

 - ທາດແປ້ງກາລະບູນ(ທາດມະນີກາລະບູນ)ໄດ້ຖືກສະກັດອອກມາຈາກພາກສ່ວນຂອງເນື້ອໄມ້, ຮາກ ແລະ ໃບ ດ້ວຍວິທີການກັ່ນອາຍນ້ຳ, ເຊິ່ງທາດດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ camphor ສາມາດໃຊ້ພາຍນອກເປັນຢາຂ້າ ເຊື້ອ, ປົວອັກເສບ ຫຼື ໃຊ້ພາຍໃນໃນຮູບແບບຂອງຢາສັກ(ທາດລະລາຍ camphor 10-20% ໃນນຳ້ມັນ)ປິ່ນປົວຫົວໃຈຫລົ້ມເຫລວ.

 

ກະຕັງໃບ

(Gối hạc)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ອຶ່ນ: ກະຕັງແດງ, ເຂືອງບັງໃບ, ກະລັງໃບ, ເຂືອງແຂ້ງມ້າ.

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Leea rubra Blume.

ສະກຸນ: Leeaceae

+ ເປັນຕົ້ນໄມ້ປະດັບອອກດອກຕະຫຼອດປີ, ມັນເກີດເອງຕາມທໍາມະຊາດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ຮາກ.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ປົວຂໍ້ອັກເສບ, ບັນເທົາອາການເຈັບປວດຕາມຂໍ້ຕໍ່, ເຈັບທ້ອງປະຈໍາເດືອນ, ປົວອິດເມື່ອຍຫລັງການຄອດລູກ.

ວິທີໃຊ້ ແລະ ປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 10-16g ໃຊ້ໃນຮູບແບບຢານໍ້າຕົ້ມ, ຢາຝຸ່ນ, ເຫຼົ້າບອງຢາ ປົກກະຕິຈະໃຊ້ສົມທົບກັບບັນດາຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາຊະນິດອຶ່ນ.

 

ກະແຕໃຕ້ໄມ້

(Cốt toi bổ)

Rhizoma Drynariae

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Drynaria fortunei J.Sm. = Polypodium fortunei Kze

ສະກຸນ: Polypodiaceae

+ ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດມັນມັກເກີດຢູ່ຕາມຜາຫີນ ແລະ ກ້ອງຕົ້ນໄມ້ໃຫ່ຍ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ຮາກເຫົ້ງາຕາກແຫ້ງ ຫຼື ອົບແຫ້ງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ທາດແປ້ງ, flavonoid.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ເປັນຢາບໍາລຸງໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ແກ້ປວດກະດູກ, ເຈັບແອວ, ແກ້ເມື່ອຍຫົວເຂົ່າ, ປົວກະດູກແຕກແຫງ, ປົວທຽວທ້ອງຮຸນແຮງ, ປົວເລືອດໄຫລອອກແຂ້ວ.

ວິທີໃຊ້ ແລະ ປະລິມານໃຊ້: ໃຊ້ດື່ມ ຫຼື ພອກຜິວໜັງພາຍນອກ . ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 6-12g ດ້ວຍຮູບແບບຢານໍ້າຕົ້ມ ຫຼື ຢາບອງເຫຼົ້າ.

 

ກະເພາະໄກ່

 (K nội kim)

Endothelium Corneum Gigeriae Galli

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Gallus domesticus Brisson.

ສະກຸນ: Phasianidae

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ຊັ້ນສີເຫຼືອງທີ່ປົກຄຸມກະເພາະໄກ່.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: protid, ventriculin.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ປົວໂລກກະເພາະອັກເສບ, ອັກເສບລຳໄສ້ຊຳເຮື້ອ. ແກ້ທ້ອງອືດ ໃນກໍລະນີອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ, ອືດທ້ອງ, ຮາກ, ເຈັບບິດ,ຖອກທ້ອງ, ເຈັບກະເພາະ, ນອກນັ້ນຍັງເປັນຢາບຳລຸງຊ່ວຍຈະເລີນອາຫານໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ.

 ວິທີໃຊ້ ແລະ ປະລິມານໃຊ້: ເອົາມາຂົ້ວແຫ້ມ, ບົດເປັນຝຸ່ນ (ໃຊ້ເຂິງຮ່ອນລະອຽດ) ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 6-12g ໃນຮູບແບບຂອງຢາຕົ້ມ ຫຼື ຢາຝຸ່ນ.

! ເອົາໃຈໃສ່: ນອກນັ້ນໄກ່ຍັງມີຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ເປັນຢາເຊັ່ນ:

-      <!--[endif]--> ໄຂ່ແດງໃຊ້ປົວໂຣກຫຼອດເລືອດແຂງຕົວຍ້ອນໄຂມັນ.

-      <!--[endif]--> ໄຂ່ຂາວປົວແຜໄຟໂປກ, ນ້ຳຮ້ອນລວກ.

-      <!--[endif]--> ເລືອດຫອນໄກ່ປົວຝີເກີດໃກ້ປາກ.

-      <!--[endif]--> ນໍ້າລາຍໄກ່ປົວໂຕຂີ້ເຂັບຂົບ.

-      <!--[endif]--> ຕັບໄກ່ປົວເຈັບແອວຍ້ອນໝາກໄຂ່ຫຼັງອ່ອນເພຍ.

-      <!--[endif]--> ບີໄກ່ປົວໄອ.

 

ກະວານ

 (Bạch đậu khấu)

Fructus Amomi cardamomi

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ອຶ່ນ: ກະວານຈັນ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Amomum cardamomum L

ສະກຸນ: Zingiberaceae

+ ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດເອງຕາມທໍາມະຊາດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ໝາກໃກ້ຈະສຸກຕາກແຫ້ງ ຫຼື ອົບແຫ້ງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ນໍ້າມັນຫອມລະເຫີຍຕົ້ນຕໍແມ່ນບັນຈຸທາດ borneol ແລະ camphor.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ແກ້ເຈັບທ້ອງໃນຍາມໜາວ, ເປັນຢາລະບາຍ, ແກ້ຈຸກສຽບ, ແກ້ຖອກທ້ອງ, ເປັນຢາຂັບພິດເຫລົ້າ.

ວິທີໃຊ້ ແລະ ປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 4-8g ໃຊ້ໃນຮູບແບບຢານໍ້າຕົ້ມ ຫຼື ແບບຝຸ່ນ.

ການໍ້າ

(Cy trm trắng)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ອື່ນ: ສະມໍຈີນ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Canarium album (Lour.) Raeusch = Pimela alba Lour.

ສະກຸນ: Burseraceae

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ໝາກ (Fructus Canarii), ທາດຢາງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ໝາກປະກອບມີ protein, ທາດໄຂມັນ, cabohydrat,... ທາດຢາງມີນໍ້າມັນຫອມລະເຫີຍປະມານ 18-30%

ໃນນັ້ນຕົ້ນຕໍແມ່ນບັນຈຸທາດ sabinen, terpinen...

ຄຸນປະໂຫຍດ :

- າກໃຊປົວເຈັບຄໍອະມິດານ, ແກ້ໄອມີເສມຫະຫຼາຍ, ປົວທ້ອງບິດ, ແກ້ຖອກທ້ອງ.

- ໝາກສົດຍັງອ່ອນເປັນຢາຂັບພິດເຫຼົ້າ, ຂັບພິດປາເບື່ອ.

- ໝາກສຸກເປັນຢາກ່ອມປະສາດ, ປົວບ້າໝູ.

- ທາດຢາງໃຊ້ສະກັດເອົານໍ້າມັນຫອມລະເຫີຍ, ເຮັດທາດຫອມ ແລະ ສານກຳນົດກິ່ນຂັ້ນສູງ.

 

ກາວບົກ   

(Dừa cạn)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Catharanthus roseus (L.) G. Don = Vinca rosea L.

ສະກຸນ: Apocynaceae

+ຕົ້ນກາວບົກເປັນພືດປະເພດຕົ້ນຫ້ຍາ,ໃນປະເທດເຮົາມີຕົ້ນກາວບົກສອງແນວພັນ: ແນວພັນ ດອກສີມ່ວງ ແລະ ແນວພັນດອກສີຂາວ,ໃນໄລຍະຜ່ານມາທັງສອງແນວພັນລ້ວນແຕ່ເປັນດອກໄມ້ເອ້ບ້ານ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ລຳຕົ້ນ,ໃບ, ຮາກ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: Alcaloid (1%), ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍກ່ວາ 70 ທາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໃນນັ້ນຕົ້ນຕໍແມ່ນທາດ vinblastin, vincaleucoblastin, leucocristin, reserpin, ajmalicin

ຄຸນປະໂຫຍດ, ວິທີໃຊ້:

+ ຕົ້ນກາວບົກເປັນຢາປົວພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ, ລະຫງັບປະສາດ, ເຮັດໃຫ້ນອນຫຼັບດີ.

+ ລຳ, ຮາກກາວບົກຍັງໃຊ້ເປັນຢາຂັບປັດສະວະ, ປົວພະຍາດຍ່ຽວຫນ້ອຍຍ່ຽວແດງ, ດັດສະເໝີຮອບປະຈຳເດືອນ, ໃຊ້ເປັນຢາຂັບເຫື່ອ, ຊ່ວຍລະລາຍອາຫານ, ປົວເຈັບທ້ອງບິດກະທັນຫັນ ແລະ ເຮື້ອຮັງ.

+ ເມັດຢາ Vinca ບັນຈຸ total alcaloid ຂອງລຳ,ໃບ ເຮັດເປັນຢາປົວໂຣກຄວາມດັນເລືອດສູງ.

+ ຮາກກາວບົກຍັງເຮັດເປັນວັດຖຸດິບສະກັດ ajmalicin.

+ Vinblastin, vincristin ສະກັດຈາກໃບກາວບົກໃນຮູບແບບເກືອ sulfat ໃຊ້ໃນຮູບແບບຢາສັກເພື່ອປົວພະຍາດມະເຮັງ, ພິເສດແມ່ນມະເຮັງເມັດເລືອດຂາວ.

 

ກ້າງປາຂາວ

 (Bỏng nổ)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Fluggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt = Securinega virosa (Willd.) Pax.

ສະກຸນ: Euphorbiaceae

+ ກ້າງປາຂາວເກີດເອງຕາມທໍາມະຊາດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ໃບ, ເປືອກລໍາ (Cortex Flugeae), ຮາກ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: alcaloid (securinin), tanin.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ປົວໄຂ້, ໄຂ້ຍຸງ, ປົວວິນຫົວຕາລາຍ, ປົວຕນມືສັ່ນກະຕຸກ, ປົວນິ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ນິ້ວພົກຍ່ຽວ.

ວິທີໃຊ້ ແລະ ປະລິມານໃຊ້: ຮາກຊອຍໃຫ້ບາງ, ຕາກແຫ້ງແລ້ວເອົາມາຂົ້ວໃຫ້ແຫ້ມ, ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 6-12g ໃນຮູບແບບຢາຕົ້ມດື່ມ.

! ເອົາໃຈໃສ່: ຫ້າມຫຼົງກັບຕົ້ນ (Serissa japonica (Th.) Thunb. ສະກຸນ ກາເຟ.

 

ກັນຊາ

 (Cần sa)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ:  Cannabis sativa L.

ສະກຸນ: Cannabinaceae

+ ກັນຊາເປັນຕົ້ນໄມ້ລົ້ມລຸກປີດຽວລໍາຕົ້ນຕັ້ງຕົງ, ຍອດກັນຢາມີພິດຮ້າຍແຮງເປັນຢາເສບຕິດຊະນິດໜຶ່ງ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ແກ່ນ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ເມັດບັນຈຸທາດນ້ຳມັນ, ດອກ ແລະ ໃບມີທາດພິດທີ່ໃຫ້ເກີດການຕິດຢາ ນັ້ນແມ່ນທາດ tetrahydrocannabinol ແລະ ທາດອຶ່ນທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມດຽວກັນ.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ແກ່ນໃຊ້ເປັນຢາຖ່າຍທ້ອງ, ຂັບປັດສະວະ, ປົວອາການບວມນ້ຳ, ປົວຍ່ຽວຂັດ, ຍ່ຽວປວດ, ຍ່ຽວຍັດ.

ວິທີໃຊ້ ແລະ ປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 12-20g ເມັດບົດໃຫ້ນ້ອຍ, ແລ້ວຕອງປັ້ນເອົານໍ້າ ຕົ້ມເຮັດເປັນເຂົ້າປຽກ ໃສ່ຫອມບົ່ວ, ພິກໄທ, ເກືອ ກິນຕອນຫິວ.

 

ເກດສະໜາ

 (Trầm hương)

Lignum Aquilariae resinatum

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ອຶ່ນ: ໄມ້ຫອມ.

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Aquilaria agallocha Roxb ຫຼື Aquilaria crassna Pierre ຫຼື Aquilaria sinensis (Lour.) Gilg

ສະກຸນ: Thymeleaceae

+ ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ປະຊາຊົນລາວເຮົາປູກເພື່ອໃຊ້ໄມ້ ແລະ ເຮັດຢາ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ຢາງຫອມ, ນໍ້າມັນຫອມລະເຫີຍ (Agar-wood oil).

ຄຸນປະໂຫຍດ: ແກ້ຮາກ, ແກ້ເຈັບທ້ອງ, ເຮັດເປັນທາດຫອມໃນງານວັດຕ່າງໆ.

ວິທີໃຊ້ ແລະ ປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 2-4g ດ້ວຍຮູບແບບຢາຕົ້ມດື່ມ, ຝຸ່ນ ໃຊ້ສົມທົບກັບຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາຊະນິດອຶ່ນ.

ກູດກີບມ້າ

(Cẩu tch)

Rhizoma Cibotii

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ອຶ່ນ: ກູດຜີປ່າ, ກູດພານ.

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Cibotium barometz J. Sm. = Dicksonia barometz L.

ສະກຸນ: Dicksoniaceae

+ ເປັນພືດທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ, ສ່ວນຫຼາຍເກີດຢູ່ຕາມປ່າ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ:  ຮາກເຫົ້ງາ ຂູດຂົນລະອຽດແລ້ວຕາກແຫ້ງ ຫຼື ອົບແຫ້ງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ທາດແປ້ງ, tanin, sterol, ບັນດາອາຊິດ ອົງຄະທາດ.

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ປົວອັກເສບຂໍ່ຕໍ່ກະດູກ,ປວດຂໍ່ຕໍ່, ເຈັບຫຼັງເຈັບແອວ, ປະດົງຂໍ່, ຕີນມືອ່ອນເພຍ.

- ເປັນຢາບໍາລຸງໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ປົວເຈັບເສັ້ນປະສາດຍ້ອນການບຸບສະຫຼາຍຂອງອອກແອກສັນຫລັງ, ຄົນແກ່ໝາກໄຂ່ຫລັງຊຸດໂຊມທຽວຍ່ຽວ.

ວິທີໃຊ້ ແລະ ປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 10-18g ດ້ວຍຮູບແບບຢາຕົ້ມດື່ມ, ເຫຼົ້າບອງຢາ. ປົກກະຕິຈະໃຊ້ຮ່ວມກັບບັນດາຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາຊະນິດອຶ່ນ.

 

ກູດງໍແງ

 (Bng bong)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Lygodium sp.

ສະກຸນ: Schizaeaceae

+ ກູດງໍແງເກີດເອງຕາມທໍາມະຊາດ, ເປັນພືດທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມຕົ້ນໄມ້ອຶ່ນ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ເຄືອມີໃບ (Herba Lygodii).

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: flavonoid, ບັນດາອາຊິດ ອົງຄະທາດ.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ເປັນຢາຂັບປັດສາວະ, ຍ່ຽວຍັດ, ຍ່ຽວປວດ, ຍ່ຽວອອກເລືອດ, ຍ່ຽວອອກໜິ້ວ. ຊ່ວຍລະລາຍ ແລະ ຂັບຖ່າຍຫນິ້ວ, ປົວອາການບາດເຈັບ, ເລືອດຄັ້ງ, ບວມໃຄ່.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 6-12g ໃຊ້ໃນຮູບແບບຢາຕົ້ມດື່ມ ປົກກະຕິໃຊ້ສົມທົບກັບຕົ້ນຢາຫົວຂໍ້.

 

ກັບຄືນໜ້າທໍາອິດ

(Trở về đầu trang)


ຂະຍອມພູ

 (Ba gạc)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື້ອຶ່ນ: ຮາກທອກ, ຮົ່ມສາມເມືອງ.

ຊື່ວິທະຍາສາດ: ຂະຍອມມີຫຼາຍແນວພັນ:

- Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. = R. chinensis Hemsl. (ຂະຍອມໃຫ່ຍ).

-  R. vomitoria Afz. (ຂະຍອມ 4 ໃບ).k

- R. cambodiana Pierre (ຂະຍອມກໍາປູເຈຍ).

- Rauvolfia canescens L.  (ຂະຍອມພັນໂຊຫວຽດ).

-  R. serpentina (L.) Benth. ex Kurz. (ຂະຍອມເຕ້ຍ). ແຕ່ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນຂະຍອມພູເຕ້ຍ.

ສະກຸນ: ດອກຄໍາ (Apocynaceae)

+ຕົ້ນຂະຍອມພູເຕ້ຍກໍາເນີດໃນປະເທດເຮົາແຕ່ໃດໆມາແລ້ວ, ມີຫຼາຍຢູ່ເຂດ ແຄມຝັ່ງນໍ້າງື່ມແຕ່ເຫນືອເຖິງໃຕ້, ແຂວງວຽງຈັນ (ເມືອງຊະນະຄາມ), ສ່ວນຂະຍອມໃຫ່ຍມີຢູ່ເຂດວັງວຽງ, ກາສີ

ແລະ ຂະຍອມໂຊຫວຽດກໍ່ໄດ້ຍ້າຍມາປູກຢູ່ປະເທດເຮົາແລ້ວ ຕອນນີ້ກໍ່ຂະຫຍາຍຕົວດີ ມີດອກ ແລະ ເກັບກູ້ຫມາກໄດ້ແລ້ວ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ຮາກ ຫຼື ດີທີ່ສຸດແມ່ນເປືອກຮາກ (Cortex et Radix Rauvolfiae).

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ຮາກຂະຍອມພູປະກອບມີກວ່າ 50 ທາດ alcaloid, ໃນນັ້ນຕົ້ນຕໍ ແມ່ນທາດ reserpin, serpentin, ajmalin.

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ສະກັດ alcaloid (reserpin, ajmalin) ໃຊ້ໃນຮູບຢາເມັດ ປົວຄວາມດັນເລືອດສູງ, ເຮັດໃຫ້ຈັງຫວະຫົວໃຈເຕັ້ນປົກກະຕິ, ລະຫງັບປະສາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນອນຫຼັບດີ.

-ajmalin  ໃຊປົວໂຣກຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດປົກກະຕິ, ນອກນັ້ນ ຍັງເປັນຢາລະຫັງບປະສາດ. ໃຊ້ໃນຮູບຢາເມັດແລະສັກ.

! ບໍ່ຄວານໃຊ້ຢາທີ່ມີຂະຍອມໃນສ່ວນປະກອບຢ່າງຊະຊາຍ ເພື່ອຫຼີ້ກເວັ້ນການເບື່ອເມົາ.

ຂະນຸນດິນ

(Toả dương)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ອຶ່ນ: ວ່ານດອກດິນ.

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Balanophora sp.

ສະກຸນ: Balanophoraceae

+ ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ອາໃສຢູ່ຕາມຕົ້ນໄມ້ໃຫ່ຍຕ່າງໆ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ທາດສີ (anthocyanosid), ellagitannin, lignanglycosid.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ເປັນຢາບໍາລຸງເລືອດ, ຊ່ວຈະເລີນອາຫານ, ເປັນຢາບໍາລຸງຫຼັງການຄອດບຸດ.

ວິທີໃຊ້ ແລະ ປະລິມານໃຊ້: ຂະນຸນດິນເກັບກູ້ມາແລ້ວ ຂົ້ວແຫ້ມ, ໃຊ້ມື້ໜຶ່ງປະມານ 10-20g ໃຊ້ໃນຮູບແບບຢານໍ້າຕົ້ມ, ເຫຼົ້າບອງຢາ ດຶ່ມກ່ອນກິນເຂົ້າ.

 

ຂ່າບ້ານ

(Riềng)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື້ວິທະຍາສາດ:  Alpinia officinarum Hance.

ສະກຸນ: ຂິງ (Zingiberaceae)

+ ເປັນພືດທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ, ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວເຮົາເອົາມາປູກໄວ້ຕາມເຮືອນເພື່ອເຮັດຢາ ແລະ ໃຊ້ເຮັດເຄື່ອງເທດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ລຳຮາກ (ຫົວ) (Rhizoma Alpiniae officinarum)

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍ (1%), ໃນນັ້ນຕົ້ນຕໍແມ່ນທາດ cineol, flavonoide.

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ກະຕຸ້ນຊ່ວຍລະລາຍອາຫານ ໃຊ້ໃນກໍລະນີເປັນໂຣກກະເພາະ, ກິນເຂົ້າບໍ່ແຊບ, ອາຫານລະລາຍຊ້າ, ວິນຫົວປວດຮາກ, ທ້ອງອືດ.

- ປົວໄຂ້ຍຸງ, ປົວມ້າມບວມໃຄ່.

- ປົວຂີ້ກາກ, ຂີ້ກ້ຽນ.

ວິທີໃຊ້ ແລະ ປະລິມານໃຊ້:

- ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 2-10g ດ້ວຍຮູບປະພັນຢາຕົ້ມ, ຢາເມັດ, ໃຊ້ດ່ຽວຫຼືຈະໃຊ້ສົມທົບກັບບັນດາຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາຊະນິກອຶ່ນກໍ່ໄດ້.

- ຂ່າສົດຕຳມຸ່ນ, ແຊ່ເຫຼົ້າ 90 ແລ້ວໃສ່ບ່ອນເປັນຂີ້ກາກ, ຂີ້ກ້ຽນ ມື້ໜຶ່ງທາຫຼາຍໆເທື່ອ.

ຂ່າໂຄມ

(ch tr nhn)

Fructus Alpiniae oxyphyllae

 

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື້ວິທະຍາສາດ:  Alpinia oxyphylla Miq.

ສະກຸນ: ຂິງ (Zingiberaceae)

+ ເປັນພືດທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ, ມັນມັກເກີດຢູ່ຕາມບໍລິເວນປ່າພູ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ໝາກສຸກຕາກແຫ້ງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍ (0,7) ໃນນັ້ນຕົ້ນຕໍແມ່ນທາດ terpen, saponin.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ປົວຖອກທ້ອງ, ແກ້ປວດຮາກ, ທ້ອງອືດ, ຄົນແກ່ມັກທຽວຍ່ຽວຕອນດຶກ, ຍ່ຽວຂຸ່ນແລະຍັງເປັນຢາບຳລຸງກຳລັງ.

ວິທີໃຊ້ ແລະ ປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 6-12g ດ້ວຍຮູບປະພັນຢາຕົ້ມ,ປົກກະຕິຈະໃຊ້ສົມທົບກັບບັນດາຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາຊະນິດອຶ່ນ.

 

ຂີ້ເຫຼັກໃຫ່ຍ

 (Muồng tru)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື້ອຶ່ນ: ຂີ້ເຫຼັກສານ.

ຊື່ວິທະຍາສາດ:  Cassia alata L.

ສະກຸນ: ຫມາກຖົ່ວ (Fabaceae)

+ ຕົ້ນຂີ້ເຫຼັກເປັນຕົ້ນໄມ້ທຳມະຊາດ ມີຢູ່ເກືອບທຸກໆທ້ອງຖິ່ນໃນປະເທດເຮົາ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ໃບ (Folium Cassiae alatae), ຮາກ (Radix Cassiae alata), ຫມາກ ແລະ ລຳ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: Anthranoid.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ໃບ, ຮາກໃຊ້ປົວພະຍາດຂີ້ກາກ.

ວິທີໃຊ້, ປະລິມານໃຊ້:

- ໃບ, ງ່າ, ຮາກຕາກແຫ້ງ, ຕົ້ມດຶ່ມ ເປັນຢາປົວທ້ອງຜູກ, ໂລກນ້ຳຄາເນື້ອ, ເຈັບຕັບ, ຜິວຫນັງຊ້ຳແດງ. ປະສົມກັບບັນດາຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາອຶ່ນ ເປັນຢາປົວອັກເສບຂໍ້(ປະດົງຂໍ້).

=> ມື້ຫນຶ່ງໃຊ້ປະມານ 6-12g ຢາແຫ້ງ.

- ການທີ່ໃຊ້ໃບຂີ້ເຫຼັກໃຫ່ຍປົວຂີ້ກາກ ແມ່ນດ້ວຍວິທີງ່າຍດາຍ: ເອົາໃບມາລ້າງສະອາດບົດມຸ່ນແລ້ວໂຜະໃສ່ບ່ອນເປັນກາກທີ່ໄດ້ເກົາ ແລະ ລ້າງສະອາດ.

! ເອົາໃຈໃສ່: ໃນກໍລະນີໃຊ້ທາງໃນ: ຫ້າມໃຊ້ໃຫ້ເດັກນ້ອຍ, ແມ່ຍິງຖືພາ, ຜູ້ທີ່ເປັນສະດວງຮູທະວານຫນັກ ແລະ ຄວນດຶ່ມຫຼັງຈາກອາຫານ. ໃຊ້ປະລິມານສູງຂີ້ເຫຼັກຍັງເປັນຢາປົວໄອອອກເລືອດ

ຍ້ອນປອດຊຶມເລືອດ,ເລືອດອອກໃນຊ່ວງທ້ອງ, ພະຍາດທີ່ປວດທີ່ປົວຍາກນານດີ.

ຂີ້ໝິ້ນ

 (Nghệ)

Rhizoma Curcumae longae

 

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື້ວິທະຍາສາດ:  Curcuma longa L. = Curcuma domestica Valet.

ສະກຸນ: ຂິງ (Zingiberaceae)

+ ເປັນພືດທີ່ປະຊາຊົນລາວເຮົາປູກຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ລຳຮາກອົບແຫ້ງ ຫຼື ຕາກແຫ້ງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ:  ນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍ, curcumin (ທາດສີ).

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປຸງອາຫານ, ເຮັດເປັນສີ.

- ດັດສະເໝີຮອບປະຈຳເດືອນ, ເລືອດອັ່ງໃນແຜ, ແກ້ຖອກທ້ອງ, ຂັບລົມ, ແກ້ທ້ອງອືດ.

- ໃຊ້ນອກໜັງປົວບາດແຜທີ່ດົນອອກໜັງອ່ອນ, ປົວແຜນ້ຳຮ້ອນລວກ.

ວິທີໃຊ້ ແລະ ປະລິມານໃຊ້: 

- ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 2-10g ດ້ວຍຮູບປະພັນຢາຕົ້ມ, ຢາຝຸ່ນ, ໃຊ້ໂດດດ່ຽວຫຼືຈະສົມທົບກັບບັນດາຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາຊະນິດອຶ່ນກໍ່ໄດ້.

- ຂີ້ໝີ້ນສົດລ້າງສະອາດ, ຕຳລະອຽດແລ້ວປັ້ນເອົານ້ຳທາໃສ່ບ່ອນແຜນ້ຳຮ້ອນລວກ, ແຜຂີ້ຫິດ.

 

ຂີ້ໝິ້ນດໍາ

(Nghệ đen)

Rhizoma Curcumae aeruginosae

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ອຶ່ນ: ວ່ານນາງດຳ.

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Curcuma aeruginosa Rosc.

ສະກຸນ: ຂິງ (Zingiberaceae)

+ ເປັນພືດທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ໃບ, ຮາກເຫົ້ງາຕາກແຫ້ງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ນໍ້າມັນຫອມລະເຫີຍ.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ປົວອາການເຈັບທ້ອງ, ເຈັບເອິກ, ເປັນຢາຊຸກຍູ້ຊ່ວຍລະລາຍອາຫານ, ປົວບາດແຜບວມຊໍ້າເລືອດ.

ວິທີໃຊ້ ແລະ ປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 3-6g ໃຊ້ໃນຮູບປະພັນຢາຕົ້ມຫຼືຢາຝຸ່ນ.

! ເອົາໃຈໃສ່: ຫ້າມໃຊ້ກັບຄົນທີ່ມີສຸຂະພາບອ່ອນເພຍ, ແມ່ຍິງຖືພາ.

 

ຂີ້ກະເດືອນ

 (Địa long)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Pheretima sp.

ສະກຸນ: Megascolecidae

+ ໂຕຂີ້ກະເດືອນທີ່ອາໃສຢູ່ຕາມດິນ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ທັງຕົນໂຕແຕ່ຖິ້ມໄສ້ທາງໃນແລ້ວຕາກແຫ້ງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ທາດໄຂມັນ, acid amin.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ເປັນຢາປົວໄຂ້ຍຸງ, ແກ້ໄອ, ແກ້ຫືດ, ປົວຄວາມດັນເລືອດສູງ, ແກ້ປວດຫົວ.

ວິທີໃຊ້ ແລະ ປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 6-12g ໃນຮູບແບບຢານໍ້າຕົ້ມ ຫຼື 2-4g ໃນຮູບແບບຢາຝຸ່ນ.

 

ຂີ້ເຜິ້ງ

(Sp ong)

Cera alba, Cera flava

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Apis sp.

ສະກຸນ: ເຜິ້ງ (Apidae)

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: Myricyl palmitat, myricyl cerotata, ບັນດາ alcol myricylic, cerylic ແລະ hydrocarbonື່ນ.

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ເປັນສ່ວນປະກອບເຂົ້າໃນການປະສົມຢາ.

- ເປັນຢາຫ້າມເລືອດ, ປົວຝີບວມໜອງ, ແກ້ທ້ອງບິດອອກເລືອດ, ປົວບາດແຜຍ້ອນຖືກຕີຫຼືລົ້ມ, ປົວລິດສິດວງອກເລືອດ.

ວິທີໃຊ້ ແລະ ປະລິມານໃຊ້:

- ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 2-6g ໃນຮູບຢາເມັດ.

- ສົມທົບກັບຢາຊະນິດອຶ່ນເຮັດເປັນກາວຕິດ.

 

ຂິງ

(Gừng)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ:  Zingiber officinale Rose

ສະກຸນ: ຂິງ (Zingiberaceae)

+ ຕົ້ນຂິງເປັນພືດທີ່ປະຊາຊົນລາວເຮົາເຄີຍປູກມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ.  

- ຂິງສົດ (Rhizoma Zingiberis Recens)

- ຂິງແຫ້ງ (Rhizoma Zingiberis Praeparata)

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ນໍ້າມັນຫອມລະເຫີຍ, ທາດແປ້ງ.

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ຂິງສົດປົວໄຂ້ຫັວດ, ປວດຫົວ, ຕັນດັງ (ເປັນຫັວດ), ໄອມີຂີ້ກະເທິ, ວິນຫົວປວດຮາກ, ທ້ອງ

ອືດ, ໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຮັດເຄື່ອງເທດ, ຖອດຮີກນ້ຳມັນລະເຫີຍເພື່ອເຮັດຢາ.

- ຂິງແຫ້ງປົວອາການເຈັບທ້ອງໃນຍາມໜາວ, ຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ, ປົວຖອກທ້ອງ, ໄອຂີ້ຂະຍື,ປະດົງຂໍ້.

ວິທີໃຊ້ ແລະ ປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 2-10g ດ້ວຍຮູບແບບຢາຕົ້ມ, ຝຸ່ນທີ່ບົດເປັນກ້ອນ, ປົກກະຕິຈະໃຊ້ສົມທົບກັບບັນດາຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາຊະນິດອຶ່ນ.

 

ກັບຄືນໜ້າທໍາອິດ

(Trở về đầu trang)


ເຄືອຜັກບ້ວງ 

 (Lạc tin)

Herba Passiflorae

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື້ອຶ່ນ: ຜັກຕຳນິນທອງ, ເຄືອນອດຊາ,ຜັກຫ່ຳຫໍ່.

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Passiflora foetida L.

ສະກຸນ: ຜັກບ້ວງ (Passifloraceae)

+ ເຄືອຜັກບ້ວງເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນເອງຕາມທຳມະຊາດ,ມີຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນໃນປະເທດເຮົາເເລະມີຫລາຍຢູ່ໃນປະເທດອື່ນ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ພາກສ່ວນທີ່ຢູ່ເທິງຫນ້າດິນ ເອົາມາຕາກແຫ້ງຫລືອົບເເຫ້ງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: Alcaloid, flavonoside, saponoside.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ເປັນຢາລະຫັງບປະສາດ, ເຮັດໃຫ້ນອນຫຼັບດີ, ປົວປະສາດຊຸດໂຊມ, ປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ, ເຈັບທ້ອງນ້ອຍເປັນປະຈຳເດືອນ (ປົກກະຕິຈະໃຊ້ປະສົມກັບບັນດາຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາຊະນິດອື່ນ ເຊັ່ນ: ໃບມອນແກ້ວ, ໃບທອງບ້ານ).

ວິທີໃຊ້, ປະລິມານໃຊ້: ມື້ຫນຶ່ງໃຊ້ປະມານ 8-20g ໃນຮູບຢາຕົ້ມ ຫຼື ປຸງແຕ່ງເປັນກາວ.

! ເອົາໃຈໃສ່:

- ຊະນິດ Passiflora edulis Sims ຫມາກໃຊ້ປັ້ນເອົານ້ຳມາດຶ່ມ ເປັນຢາບຳລຸງ.

- ຊະນິດ Passiflora incarnata L. ປະຊາຊົນລາວເຮົາຍັງໃຊ້ເປັນຢາເຊັ່ນ: ຜ່ອນຄວາມດັນເລືອດ, ບັນເທົາການຫົດຮັດຂອງກ້າມມຶນ ກະເພາະລຳໄສ້ ເເລະມົດລູກ, ຕ້ານການລຸລູກ (ລ້ອມລູກ).

ໃຊ້ມື້ຫນຶ່ງປະມານ 1-5g ໃນຮູບເເບບກາວເເຫລວ ຫລື 2-5 ຢອດ ໃນຮູບເເບບເຫລົ້າຢາສົດ.

- ຊະນິດ Nephrolepis cordifolia Presl, ເຊື່ອສາຍ (Davalliaceae) ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ໃຊ້ເປັນຢາເຊິ່ງພາກັນເອີ່ນຊື່ມັນວ່າ ຫົວເຄືອຜັກບ້ວງ.

ເຄືອເຂົາຮໍ

(Dy đau xương)

Caulis Tinosporae tomentosae

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື້ວິທະຍາສາດ:  Tinospora tomentosa Miers. = Tinospora sinensis (Lour.) Merr

ສະກຸນ: ເຄືອເຂົາຮໍ (Menispermaceae)

+ ເຄືອເຂົາຮໍເກີດເອງຕາມທະມະຊາດທີ່ມີຢູ່ທຸກໆທ້ອງຖິ່ນໃນປະເທດເຮົາແລະໃນປະເທດອຶ່ນ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ລຳເຄືອເອົາມາຕັດເປັນທ່ອນແລ້ວຕາກແຫ້ງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: alcaloid, ທາດຂົມ, ທາດນ້ຳຕານ.

ຄຸນປະໂຫຍດ,ວິທີໃຊ້ ແລະ ປະລິມານໃຊ້:

- ປົວໄຂ້ຍຸງ, ປົວໄຂ້ຮ້ອນ : ມື້ໜຶ່ງກິນ 0,50-1,50 ໃນຮູບກາວຫຼອມເປັນເມັດມົນ.

- ເປັນຢາເຮັດໃຫ້ກິນເຂົ້າແຊບ : ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 2-3g ຝຸ່ນຫຼື ເຫຼົ້າຢາມື້ໜຶ່ງ 4-8g.

- ເຮັດເປັນຢາບຳລຸງອາຍຸວັດທະນະ ເຊິ່ງປະກອບມີ: ເຄືອເຂົາຮໍ, ຮຳອ່ອນໆ, ເກືອກິນແລະນ້ຳເຜິ້ງ ແລ້ວບົດມຸ່ນປະສົມກັນເຮັດເປັນລູກກອນ.

- ນ້ຳຕົ້ມເຄືອເຂົາຮໍເປັນຢາລ້າງແຜເປື່ອຍມີໝອງດີທີ່ສຸດ.

- ນອກນັ້ນເຄືອເຂົາຮໍຍັງໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນຂະແໜງສັດຕະວະແພດ ເພື່ອປົວພະຍາດງົວຄວາຍຈ່ອຍຜອມ.

ເຄືອຕົດຫມາ

 (Mơ lng)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື້ວິທະຍາສາດ:  Paederia tomentosa L.

ສະກຸນ: ກາເຟ (Rubiaceae)

+ ເປັນພືດທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ, ມີຢູ່ທຸກໆທ້ອງຖິ່ນໃນປະເທດເຮົາແລະປະເທດອຶ່ນ.+ ເປັນພືດທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ, ມີຢູ່ທຸກໆທ້ອງຖິ່ນໃນປະເທດເຮົາແລະປະເທດອຶ່ນ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ:  ນ້ຳມັນລະເຫີຍ, alcaloid, ບັນດາທາດໄຂມັນ.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ປົວພະຍາດກາຝາກ, ປົວເຈັບລຳໄສ້ໃຫ່ຍ, ປົວໄອ, ແກ້ຍຶ່ງທ້ອງ.

ວິທີໃຊ້ ແລະ ປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 50g ໃບ, ລ້າງ, ຊອຍນ້ອຍໆປະສົມກັບໄຂ່ໄກ່, ແລ້ວເອົາໃບຕອງຫໍ່ແລ້ວເອົາໄປປິ້ງ. ມື້ໜຶ່ງກິນປະມານ 2-3 ເທື່ອ, ໃນຊ່ວງເວລາ 5-8ມື້.

ເຄືອໄສ້ໄກ

(Ch vằng)

Folium Jasmini subtriplinervis

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ:  Jasminum subtriplinerve Blume., Jasminum anastomosans Wall.,

ສະກຸນ: Oleaceae

+ ເປັນພືດທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ເຄືອ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: alcaloid, flavonoside, coumarin

ຄຸນປະໂຫຍດ,ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້:

- ເປັນຢາລະບາຍຕັບ, ປົວຂີ້ຫິດ.

- ໃບທີ່ຕາກແຫ້ງຊົງຊາດຶ່ມໃຫ້ແມ່ຍິງທີ່ຫາກໍ່ເກີດລູກ ຫຼືຈະຕົ້ມໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນຂີ້ຫິດຂີ້ເຮື້ອນອາບ.

- ເປັນຢາປົວງູຂົບ.

- ໃບຕຳມຸ່ນຫຼືຈະຕຳກັບເຫຼົ້າ 90 ໂຜະໃສ່ຝີ.

ເຄືອສະມັ່ງ

(Sử qun tử)

Semen Quisqualis

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ:  Quisqualis indica L.

ສະກຸນ: Combretaceae

+ ເປັນພືດທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ເມັດຕາກແຫ້ງຫຼືອົບແຫ້ງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ທາດຕຸ້ຍ, acid quisqualic.

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ເປັນຢາຊ່ວຍລະລາຍອາຫານໃຫ້ເດັກນ້ອຍ, ບຳລຸງເດັກນ້ອຍຈ່ອຍຜອມ, ເດັກນ້ອຍເປັນຕຸ່ມຕາມ

ຜິວໜັງ, ເດັກນ້ອຍທ້ອງໂປງ(ທ້ອງສວດ).

- ເປັນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ.

- ບັນເທົາອາການເຈັບປວດແຂ້ວ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້:

- ຂ້າແມ່ທ້ອງ : ຂົ້ວແຫ້ມ, ຜູ້ໃຫ່ຍໃຊ້ປະມານ 10-20 ເມັດ, ສຳລັບເດັກນ້ອຍແມ່ນໄລ່ຕາມອາຍຸ, ແຕ່ຫ້າມເກີນ 20 ເມັດຕໍ່ມື້ໜຶ່ງ, ມື້ໜຶ່ງກິນເທື່ອດຽວແຕ່ກິນລຽນກັນ 3 ມື້.

- ປົວແຂ້ວແມງ, ບັນເທົາອາການເຈັບປວດແຂ້ວ : ໃຊ້ໃນຮູບແບບຢາຕົ້ມບ່ວນປາກແຕ່ລະມື້.

 

ເຄືອໄທສົງ

(H thủ trắng)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ອຶ່ນ: ຫຍັ່ງສະມຸດນ້ອຍ.

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Streptocaulon juventas (Lour.) Merr.

ສະກຸນ: Asclepiadaceae

+ ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ຮາກ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ທາດເຊີດຊູຫົວໃຈ, alcaloid, flavonoside, ທາດແປ້ງມະນີ.

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ບໍາລຸງເລືອດ, ບຳລຸງຕັບ, ບໍາລຸງໝາກໄຂ່ຫຼັງ.

- ໃຊ້ດິບເປັນຢາປົວໄຂ້ຮ້ອນ, ຂັບພິດ.

- ໃບຕົ້ມດຶ່ມເປັນຢາປົວຍ່ຽວຍາກ, ຍ່ຽວຍັດ, ຕົ້ມອາບເປັນຢາປົວຜິວໜັງເປັນຜືນຄັນ.

ວິທີໃຊ້ ແລະ ປະລິມານໃຊ້:  ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 12-20g ໃນຮູບແບບຢານໍ້າຕົ້ມ, ກາວ, ເຫຼົ້າບອງຢາ.

! ເອົາໃຈໃສ່: ຫ້າມຫຼົງກັບຕົ້ນ Cryptolepis buchanani Roem. et Schutt, ສະກຸນ Asclepiadaceae, ຕົ້ນ Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire, ສະກຸນ : (Apocynaceae).

ໂຄກລູກປືນ

(Bạch tật l)

Fructus Tribuli terrestris

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ອຶ່ນ: ໜາມກະສູນ, ໜາມດິນ.

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Tribulus terrestris L.

ສະກຸນ: Zygophyllaceae

+ ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດເອງຕາມທໍາມະຊາດ ມັກເກີດຢູ່ຕາມສວນ, ທົ່ງຫຍ້າ ແລະແຄມທາງ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ໝາກສຸກອົບແຫ້ງຫຼືຕາກແຫ້ງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: saponin steroid, ທາດໄຂມັນ, flavonoside.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ປົວອາການເຈັບຕາ, ນໍ້າຕາມັກອອກ, ບຳລຸງໝາກໄຂ້ຫຼັງ, ປົວນິ້ວ, ເປັນຢາຂັບປັດສາວະ, ປົວເຈັບຫຼັງເຈັບແອວ, ບຳລຸງກໍາລັງ, ດັດສະເໝີຮອບປະຈໍາເດືອນ, ບັນເທົາອາການເຈັບທ້ອງປະຈໍາເດືອນ, ເປັນຢາຮັກສາອາການອັກເສບໃນຊ່ອງປາກ, ແກ້ວິນວຽນ,ຮັກສາໂລກໜອງໃນ, ແກ້ໃຕພິການ.

ໂຄກກະອອມ

(Tam phỏng)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ອຶ່ນ: ເຄືອລູບລີບ, ໂພອອມ.

ຊື່ວິທະຍາສາດ:  Cardiospermum halicacabum  L.

ສະກຸນ: (Sapindaceae).

+ ເປັນພືດທີ່ເກີດເອງຕາມທໍາມະຊາດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ພາກສ່ວນຢູ່ເທິງໜ້າດິນ, ຮາກ (Herba Cardiospermum).

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: flavonoside, sponin steroid.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ແກ້ໄຂ້, ຂັບເຫື່ອ, ຂັບປັດສາວະ, ປົວອັກເສບໄຂ່ຫຼັງ, ຮັກສາໂລກໄຂຂໍ້ອັກເສບ, ໂລກນໍ້າຄາເນື້ອ, ປົວປວດເມື່ອຍຕາມຕົນໂຕ, ຮັກສາແຜຕາມຜິວໜັງອ່ອນ, ປົວໂລກເບົາຫວານ, ປົວໄອ, ຂັບພິດ, ເປັນຢາລະບາຍ ແລະຮັກສາຕາເປັນຕໍ່.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້:

-ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 6-12g ແຫ້ງ, ໃຊ້ຮູບແບບຢານໍ້າຕົ້ມ ປົກກະຕິຈະໃຊ້ສົມທົບກັບຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາຊະນິດອຶ່ນ.

- ຮາກ ເປັນຢາຂັບປັດສາວະ, ຂັບເຫື່ອ ໃຊ້ໃນຮູບແແບຢານໍ້າຕົ້ມ.

 

ກັບຄືນໜ້າທໍາອິດ

(Trở về đầu trang)


 

ງີ້ວປ່າ

(Cy gạo)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ:  Bombax malabaricum DC. = Gossampinus malabarica (DC.) Merr. = Bombax heptaphylla Cav

ສະກຸນ: Bombacaceae

+ ປັນພືດທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ເປືອກ (Cortex Bombax), ດອກ (Flos Bombax).

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ທາດເມືອກ.

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ປົວກະດູກຫັກ, ເປັນຢາຫ້າມເລືອດ, ແກ້ນິ້ວໃນພົກຍ່ຽວ, ປົວທ້ອງຖອກ.

- ລາວເຮົາຍັງໃຊ້ເປັນຢາບໍາລຸງອາຍຸວັດທະນະ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້:

- ເປືອກສົດຕໍາມຸ່ນແລ້ວມັດໂອບໃສ່ບ່ອນກະດູກຫັກ.

- ຫ້າມເລືອດ, ແກ້ນິ້ວໃນພົກຍ່ຽວ : ໃຊ້ເເປືອກແຫ້ງ, ໃຊ້ມື້ໜຶ່ງປະມານ 15-20g ດ້ວຍຮູບປະ

ພັນຢາຕົ້ມ.

- ທ້ອງຖອກ : ໃຊ້ດອກ, ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 20-30g ດ້ວຍຮູບປະພັນຢາຕົ້ມ.

ງູ

(Rắn)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

=> ມີງູຫຼາຍຊະນິດສາມາດໃຊ້ເປັນຢາ, ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນງູທີ່ເອົາມາຈາກທຳມະຊາດ ປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ນໍາເອົາງູເຫຼົ່ານັ້ນມາລ້ຽງເພື່ອໃຊ້ເຮັດເປັນຢາ, ຊະນິດງູທີ່ໃຊ້ເຮັດຢາເຊັ່ນ:

- ງູເຫົ່າ (Naja naja L.), ສະກຸນ (Elapidae).

- ງູປ້ອງອ້ອຍ (ລາຍກ້ຽວ) (Bungarus fasciatus Schneider ), ສະກຸນ (Elapidae).

- ງູປ້ອງອ້ອຍ ​(ຫຼັງລາຍ) (Bungarus candidus L.), ສະກຸນ (Elapidae).

- ງູປາ (Zamenis mucosus L.), ສະກຸນ (Colubridae).

=> ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ,ຄຸນປະໂຫຍດ,ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້:

- ຊີ້ນງູ (ຖິ້ມອະໄວຍະວະພາຍໃນ): ປະກອບດ້ວຍທາດ protein, acid amin. ໃຊ້ໃນຮູບແບບເຫຼົ້າບອງຢາງ ໃນນັ້ນລວມມີງູເຫງົ່າ +

ງູປ້ອງອ້ອຍ (ລາຍກ້ຽວ)+ ງູປາ ຫຼືວ່າ ງູເຫງົ່າ+ ງູປ້ອງອ້ອຍ (ລາຍກ້ຽວ)+ ງູປາ2 ໂຕ+ ງູປ້ອງອ້ອຍ ​(ຫຼັງລາຍ). ເປັນຢາບັນເທົາປວດຂໍ້ຕໍ່,

ປົວອໍາມະພາດ, ຂັບພິດ.

- ພິດງູ: ເປັນພິດຮ້າຍແຮງ, ໃຊ້ໃນຮູບແບບຢາສັກ, ຢາຂີ້ເຜິ້ງ. ເປັນຢາປົວຂໍ້ອັກເສບ, ບັນເທົາອາການເຈັບປວດຍ້ອນເປັນມະເຮັງ

ແລະເປັນຢາກໍາຈັດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກ້ອນເບົ້າ.

- ບີງູ: ປະກອບດ້ວຍອາຊິດຂົມ. ເປັນຢາປົວປະດົງຂໍ້, ບັນເທົາເຈັບແອວ, ປົວເດັກນ້ອຍເປັນໄຂ້ຍ້ອນພະຍາດບ້າໝູ, ແກ້ໄອ, ແກ້ຫອບຫືດ,

ເປັນຢາລ້າງເພື່ອຂ້າເຊື້ອໃນບາດແຜ. ໃນຮູບແບບເຫຼົ້າຢາ, ຊີໂລ.

- ຊາກງູ: ປົວບ້າໝູ, ບັນເທົາອາການເຈັບຄໍ, ປົວຂີ້ຫິດຂີ້ເຮື້ຶອນ. ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 6-12g ດ້ວຍຮູບປະພັນຢານໍ້າຕົ້ມຫຼືຂົ້ວແຫ້ມແລ້ວບົດເປັນຝຸ່ນ, ບອງເຫຼົ້າທາແຜນອກ.

ກັບຄືນໜ້າທໍາອິດ

(Trở về đầu trang)


ເຈັດໝູນດອກຂາວ

(Bạch hoa x)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Plumbago zeylanica L. (ດອກຂາວ), Plumbago rosea L. (ດອກແດງ).

ສະກຸນ: Plumbagoginaceae

+ ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ຮາກ, ໃບ (Folium plumbaginis).

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ທາດ plumbagin (metyl-2-hydroxy-5-naphtoquinon-1-4).

ຄຸນປະໂຫຍດ: ເປັນຢາປົວໂລກຕາມຜິວໜັງ, ປົວຝີ, ປົວແຜຂີ້ຫິດ, ຂີ້ເຮື້ອນ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: ຮາກໃບຕຳມຸ່ນໂຜະໃສ່ແຜ ຫຼືໃຊ້ນໍ້າຕົ້ມຮາກເພື່ອລ້າງແຜ.

ຈວງຫອມ

(X xị)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ອຶ່ນ: ກາລະບູນ, ຈະໄຄຫອມ, ພູຕົ້ນຂາວ.

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Cinnamomum parthenoxylon Meissn.

ສະກຸນ: ກາລະບູນ (Lauraceae).

+ ຈວງຫອມເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ, ມັນມັກເກີດຢູ່ຕາມປ່າ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ລຳຕົ້ນ, ຮາກ, ໃບ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ນໍ້າມັນຫອມລະເຫີຍ ໃນນັ້ນບັນຈຸທາດ safrol 75-80%.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ນໍ້າມັນຫອມລະເຫີຍໃຊ້ນວດບັນເທົາອາການເຈັບປວດຂໍ້ຕໍ່ອັກເສບ, ບັນເທົາອາການເຈັບທ້ອງ, ປົວອັກເສບກະເພາະ, ອັກເສບລໍາໄສ້, ເປັນຢາຊຸກຍູ້ຊ່ວຍລະລາຍອາຫານ, ນອກນັ້ນຍັງເປັນວັດຖຸດິບໃຊ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຮັດທາດຫອມ, ເຮັດນໍ້າດຶ່ມ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້:

- ປົວເຈັບກະເພາະ ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 10-15g ໃບ ຕົ້ມດຶ່ມ.

- ແກ້ຄັນຄາຍຕາມຜິວໜັງ ຕົ້ມຂຽ້ວແລ້ວເອົານໍ້າມາລ້າງຫຼືຈະຕໍາແລ້ວໂຜະໃສ່ຕຸ່ມກໍ່ໄດ້.

- ຮາກ, ລໍາໄມ້ຂອງຕົ້ນຈວງຫອມ ເປັນວັດຖຸດິບເພື່ອສະກັດເອົານໍ້່າມັນຫອມລະເຫີຍ.

 

ກັບຄືນໜ້າທໍາອິດ

(Trở về đầu trang)


ສະເພົາລົມແດງ 

 (Hương nhu ta)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Ocimum sanctum L.

ສະກຸນ: ຜັກອິຕູ່ (Labtatae) ເເຕ່ສະກຸນຫວຽດນາມມີຊື່ວ່າ (Lamiaceae).

+ ໃນຕົວຈິງສະເພົາລົມເກີດຂຶ້ນເອງຕາມທຳມະຊາດ ແຕ່ໃນຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນຂອງປະເທດເຮົາປະຊາຊົນເຮົາເຄີຍປູກເອົາໄວ້ເຮັດຢາ ແລະເຄື່ອງເທດເສີມອາຫານ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ພາກສ່ວນຢູ່ເທິງຫນ້າດິນ ໃຊ້ສົດ,ຕາກເເຫ້ງຫລືອົບເເຫ້ງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ນ້ຳມັນລະເຫີຍ (ຕໍ່າສຸດ 0,5%) ໃນນັ້ນສ່ວນປະກອບຕົ້ນຕໍຂອງນ້ຳມັນລະເຫີຍແມ່ນທາດ eugenol.

ຄຸນປະໂຫຍດ:

+ ປົວໄຂ້, ໄຂ້ຫັວດໃຫ່ຍ, ເຈັບຫົວ, ໗ອກທ້ອງ, ເລືອດອອກດັງ, ປວດຮາກ, ປວດຕາມ

ຂໍ້ຕີນຂໍ້ມື, ຕີນບວມ, ໄຄ່ບວມຫນັກ.

+ eugenol ທີ່ສະກັດຈາກນ້ຳມັນລະເຫີຍຂອງສະເພົາລົມໄດ້ນຳໃຊ້ເປັນທາງການຢ່າງກ້ວງ

ຂວາງໃນຂະແຫນງທັນຕະແພດ ແລະ ມັນກໍ່ເປັນວັດຖຸດິບໃຊ້ສຳລັບສັງເຄາະ vanilin.

ວິທີໃຊ້, ປະລິມານໃຊ້:

+ ໃຊ້ປະມານ 50-100g (ດິບ) ໃນຮູບແບບຢາຮົມ.

+ ໃຊ້ປະມານ 6-12g (ດິບ) ໃນຮູບແບບຢາຕົ້ມ.

+ ນອກນັ້ນລາວເຮົາຍັງເອົາສະເພົາລົມເຮັດເປັນຢາປົວພະຍາດເດັກທີ່ຜົມນານປົ່ງ: ສະເພົາລົມ 40g,ນ້ຳ 200ml ຕົ້ມຂ້ຽວລົງໃຫ້ຍັງ 100ml ເເລ້ວປະສົມກັບນ້ຳມັນຫມູ, ໃຊ້ທາຫລືສີດໃສ່

ຫົວເດັກ.

! ເອົາໃຈໃສ່: ຫ້າມໃຊ້ໃຫ້ຜູ້ເປັນພະຍາດລົງຂາວຍ້ອນທຸກໆສາເຫດ.

ສະເພົາລົມຂາວ

(Hương nhu trắng)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: .Ocimum gratissimum L.

ສະກຸນ: ຜັກອິຕູ່ (Labtatae) ເເຕ່ສະກຸນຫວຽດນາມມີຊື່ວ່າ (Lamiaceae).

+ ໃນຕົວຈິງສະເພົາລົມເກີດຂຶ້ນເອງຕາມທຳມະຊາດ ແຕ່ໃນຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນຂອງປະເທດເຮົາປະ

ຊາຊົນເຮົາເຄີຍປູກເອົາໄວ້ເຮັດຢາ ແລະເຄື່ອງເທດເສີມອາຫານ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ພາກສ່ວນຢູ່ເທິງຫນ້າດິນ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ນ້ຳມັນລະເຫີຍ (ຕໍ່າສຸດ 1%) ໃນນັ້ນສ່ວນປະກອບຕົ້ນຕໍຂອງນ້ຳມັນລະເຫີຍແມ່ນທາດ eugenol.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ຄຸນປະໂຫຍດຂອງສະເພົາລົມຂາວຄ້າຍຄືກັບສະເພົາລົມແດງ ແຕ່ໃນສະເພົາລົມຂາວຈະມີປະລິມານນ້ຳມັນລະເຫີຍສູງກວ່າ ແລະ ມັນຍັງເຫມາະກັບອຸນຫະພູມຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນນຳອີກ, ຕົ້ນສະເພົາລົມຂາວຕົ້ນຕໍແມ່ນປູກເພື່ອສະກັດກັ່ນເອົານ້ຳນມັນລະເຫີຍ.ນ້ຳມັນລະເຫີຍ (eugenol) ທີ່ສະກັດຈາກຕົ້ນສະເພົາລົມຂາວໄດ້ນຳໃຊ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງໃນະແງການຢາ(ຢາເມັດ) ແລະ ໃນຈຳນວນຫນຶ່ງຂອງບາງຂະແຫນງອຸດສະຫະກຳ.

ວິທີໃຊ້,ປະລິມານໃຊ້: ມື້ຫນຶ່ງໃຊ້ປະມານ 6-12g ໃນຮູບເເບບຊົງຊາ,ຕົ້ມ,ຮົມ ຫລືສີດໃສ່ຫົວ.

! ເອົາໃຈໃສ່: ຫ້າມໃຊ້ໃຫ້ຜູ້ເປັນພະຍາດລົງຂາວຍ້ອນທຸກໆສາເຫດ.

ສະເອັມເຄືອ

 (Cam thảo dy)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ:   Abrus precatorius L.

ສະກຸນ: ຫມາກຖົ່ວ (Fabaceae)

+  ສະເອັມເຄືອເປັນພືດທີ່ເກິດເອງຕາມທຳມະຊາດ.

 ພາກສ່ວນຊ້ເປັນຢາ: ພາກສ່ວນທີ່ຢູ່ເທິງຫນ້າດິນ (Herba Abri Precatorii).

 ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ລຳ,ຮາກເເລະໃບສະເອັມເຄືອມີ L-abrin ເຊິ່ງເເມ່ນທາດຫວານຄ້າຍຄືກັບ glycirrhizin, flavonoside.

 ຄຸນປະໂຫຍດ: ຮາກສະເອັມເຄືອ, ເຄືອເເລະໃບໄດ້ຖືກໃຊ້ຕາງສະເອັມ (Glycirrhiza ulalensis Fish)

ໂດຍສະເພາະປະເທດເຮົາຍັງບໍ່ທັນມີການປູກສະເອັມເເທ້ເຮົາຄວນໃຊ້ສະເອັມເຄືອຕາງໃນທຸກໆຕຳລາທີ່ມີສະເອັມ, ເເຕ່ມັນກໍ່ບໍ່ສາມາດຕາງສະເອັມໄດ້ໃນທຸກໆກໍລະນີ.

- ເຮົາອາດຈະໃຊ້ເປັນຢາປົວໄອ, ລົດໄຂ້, ໃຊ້ເເທນນ້ຳຕານໃຫ້ຜູ້ຕ້ອງການກິນຫວານເເຕ່ກິນນ້ຳຕານບໍ່ໄດ້, ເຮັດທາດປະສົມສຳຮອງຂອງຕຳລາປຸງເເຕ່ງຢາຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງການລົດຄວາມຂົມຂອງທາດຢາອຶ່ນ, ໃຊ້ເປັນຢາເເກ້ເບື່ອ, ເປັນຢາປົວຜິວຫນັງ.

ວິທີໃຊ້, ປະລິມານໃຊ້: ມື້ຫນຶ່ງໃຊ້ປະມານ 8-16g ດ້ວຍຮູບປະພັນຢາຕົ້ມ, ປົກກະຕິຈະໃຊ້ປະສົມກັບບັນດາຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາຊະນິດອື່ນ.

! ເອົາໃຈໃສ່: ໃນປະເທດເຮົາຍັງມີຕົ້ນສະເອັມດິນ (Scoparia dulcis L.), ສະກຸນ: ຜັກຂະເເຍງ (Scrophulariaceae) ກໍ່ອາດຈະໃຊ້ຕາງສະເອັມ ໃນຕຳລາປົວໄອ, ປົວໄຂ້ຮ້ອນ

ສະເອັມດິນ

(Cam thảo đất)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Scoparia dulcis L.

ສະກຸນ: Scrophulariaceae

+ ສະເອັມດິນເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດແລະປູກໄວ້ເພື່ອເຮັດຢາ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ທັງໝົດຕົ້ນ (Herba Scopariae dulcis).

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ບັນດາທາດ diterpen, flavonoside, ອາຊິດ ອົງຄະທາດ, alcaloid, tanin.

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ບາງບ່ອນກໍ່ໃຊ້ຕາງສະເອັມ (Glycyrrhiza uralensis Fish.), ເປັນຢາປົວຝີ, ປົວໄຂ້ຫວັດ, ແກ້ຕຸ່ມຄັນຄາຍ, ປົວໄອ​​ (ໃຊ້ດິບ), ແກ້ໄອມີຂີ້ກະເທິ (ຂົ້ວແຫ້ມ).

- ສະກັດເອົາທາດ amellin ເປັນຢາແກ້ໂລກເບົາຫວານ, ບໍາລຸງເລືອດ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 8-12g ແຫ້ງຫຼື 20-40g ດິບ ໃຊ້ໃນຮູບປະພັນຢານໍ້າຕົ້ມ.

ສາຍນຳ້ເຜິ້ງ

(Kim ngn)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Lonicera japonica Thunb.

ສະກຸນ: Caprifoliaceae.

+ ເປັນພືດທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ທັງຕົ້ນ, ດອກ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: flavonoside (inosid, lonicerin), saponin.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ເປັນຢາຂັບທາດພິດ, ປົວຝີ, ຫຼຸດຜ່ອນອາການໄຂ້ຮ້ອນ, ແກ້ຕຸ່ມຄັນຄາຍ, ປົວຕັບອັກເສບຊໍາເຮື້ອ, ອັກເສບຕັບຍ້ອນພະຍາດ, ປົວອັກເສບໝາກໄຂ້ຫຼັງ, ປົວໄຂ້ອອກເລືອດ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 12-16g ໃຊ້ໃນຮູບແບບຢາຕົ້ມ, ແບບຊົງຊາ, ກາວ, ຢາເມັດ. ໃຊ້ດ່ຽວຫຼືຈະສົມທົບກັບຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາຊະນິດອຶ່ນ.

 

ສາລະນັດ

 (Bạc h)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Mentha avensis L.

ສະກຸນ: Lamiaceae

+ ເປັນພືດທີ່ປູກໃນຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນໃນປະເທດລາວ

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ທັງໝົດຕົ້ນ (Herba Menthae arvensii)

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ນຳ້ມັນຫອມລເຫີຍ, ໃນນັ້ນຕົ້ນຕໍແມ່ນ menthol.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ປົວຫວັດ, ເຈັບຫົວ, ຕັນດັງ, ຄໍອັກເສບ; ກະຕຸ້ນລະບົບລະລາຍອາຫານ, ປົວເຈັບທ້ອງ, ທ້ອງອືດ.

ວິທີໃຊ້ ແລະ ປະລິມານໃຊ້: ໃບສົດໃຊ້ຮົມອາຍປົວຫວັດ, ຫຼື ຕາກແຫ້ງໃຊ້ເປັນສ່ວນປະສົມກັບຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາຊະນິດອື່ນ, 12-20 g ຕໍ່ມື້.

 

ສົ້ມເຊົ້າ  

(Thuốc bỏng)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

 ຊື່ວິທະຍາສາດ: Kalanchoe pinata (Lam.) Pers.

+ສະກຸນ: ສົ້ມເຊົ້າ (Crassulaceae)

+ສົ້ມເຊົ້າເປັນພືດປະເພດຕົ້ນຫ້ຍາ, ມີຢູ່ຫລາຍທ້ອງຖິ່ນໃນປະເທດເຮົາ ສ່ວນຫລາຍເພິ່ນປູກໄວ້ເອ້ຫນ້າບ້ານໃນຕົວເມືອງຕ່າງໆ,ສົ້ມເຊົ້າເປັນພືດປູກງ່າຍທີ່ສຸດ. ນອກນັ້ນຍັງມີຢູ່ໃນຫລາຍປະເທດອື່ນ: ຫວຽດນາມ, ຈີນ, ອິນເດຍ

 ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ໃບດິບ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ປະກອບດ້ວຍຫລາຍຊະນິດອາຊິດອົງຄະທາດ, flavonoid, ນອກນັ້ນໃບສົ້ມເຊົ້າຍັງມີບັນດາທາດປະສົມ phenolic ອື້ນອີກ.

ຄຸນປະໂຫຍດ, ວິທີໃຊ້ :

+ໃບສົ້ມເຊົ້າເປັນຢາປົວແຜໄຟໂປກ, ນ້ຳຮ້ອນລວກ, ແກ້ຕຸ່ມຄັນ, ແກ້ຖອກທ້ອງ.

+ຕຳໃບດິບເອົານ້ຳມາໂຜະ ເປັນຢາຫ້າມເລືອດ, ເຮັດໃຫ້ແຜດີໄວປົວເຈັບຕາແດງແລະແກ້ເບື່ອ.

+ໃບສົ້ມເຊົ້າຍັງເປັນຢາຂັບປັດສະວະ.

+ໃບຍ້ອງມຸ່ນໆແລ້ວເອົາມາໂຜະໃສ່ຫ້ນາຝາກແກ້ເຈັບຫົວ.

  ນອກນັ້ນໃບຍັງໃຊ້ຢາປົວຜິກຂໍ້, ຜິກແຂນຜິກຂາ ໃຊ້ໃນຮູບແບບໂຜະຣ້ອນ.

! ສົ້ມເຊົ້າເປັນຢາຊະນິດຫຶ່ນງທີ່ສາມາດປົວໄດ້ຫລາຍໆພະຍາດ.

 

 ສົ້ມພໍດີ  

(Bụp giấm)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື້ວິທະຍາສາດ:  Hibiscus subdaiffla L.

ສະກຸນ: ດອກສະວ່າ (Malvaceae)

+ ເປັນພືດທີ່ປະຊາຊົນລາວເຮົາເຄີຍປູກໄວ້ຕາມເຮືອນ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ກີບດອກຊັ້ນນອກຕາກຫຼືອົບແຫ້ງ.

 ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: flavonoid (hibiscitrin, gossypitrin), acid hibiscic, acid amin, vitamin C

 ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ກະຕຸ້ນຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ, ຂັບຍ່ຽວ, ຮັກສາແລະປ້ອງກັນໂລກນິ້ວ,ຮັກສາໂລກທາງເດີນປັດສະວະອັກເສບ.

- ໃບຂອງຕົ້ນສົ້ມພໍດີປະຊາຊົນລາວເຮົາເຄີຍໃຊ້ເຂົ້າໃນການປຸງເເຕ່ງເເກງສົ້ມ.

 ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: ໃຊ້ໃນຮູບປະພັນຢາຕົ້ມ, ຊົງຊາ ຫຼືໃນຮູບເເບບບອງເຫຼົ້າ.

! ເອົາໃຈໃສ່: ປະເທດຫວຽດນາມຍັງໃຊ້ຜະລິດເຮັດເຫຼົ້າວາຍ (Hibiscus) ໃຊ້ພາຍໃນປະເທດເເລະຍັງສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ.

 

ສົ້ມຂີ້ມ້ອນ

(Chua ngt)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ:  Embelia ribes Burn

ສະກຸນ: Myrsinaceae

+ ເປັນພືດທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ໝາກຕາກແຫ້ງຫຼືອົບແຫ້ງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: tanin, ນ້ຳມັນລະເຫີຍ, acid embelic.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ເປັນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ, ຂ້າພະຍາດກາຝາກ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງດຶ່ມປະມານ 5g ຝຸ່ນໝາກສົ້ມຂີ້ມ້ອນ, ດຶ່ມແຕ່ເຊົ້າທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກິນຫັຍງ.

! ເອົາໃຈໃສ່: ປະເທດອຶ່ນຍັງໃຊ້ຕົ້ນ Embelia robusta Roxb ແລະ Embelia micrantha DC. ໂດຍໃຊ້ຄືກັນກັບຕົ້ນ Embelia ribes Burn.

 

ສົ້ມຊູ້

(Cy cơm chy)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ:  Sambucus javanica

ສະກຸນ: Caprifoliaceae

+ ເປັນພືດທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ງ່າໃບ, ດອກ, ໝາກ,ຮາກ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ນ້ຳມັນລະເຫີຍ, alcaloid, ທາດຢາງ, ທາດຝາດ.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ງ່າໃບຕົ້ມນໍ້າອາບໃຫ້ແມ່ຍິງຫາກໍ່ຄອດບຸດ. ໝາກ, ດອກ ເປັນຢາໄລ່ຍ່ຽວ, ຂັບໄລ່ເຫື່ອ, ເປັນຢາລະບາຍ, ປົວປະດົງຂໍ່.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້:

- ຢາໄລ່ຍ່ຽວ, ໄລ່ເຫື່ອ : ໃຊ້ດອກໃນຮູບປະພັນຊົງຊາຫຼືໃຊ້ອາຍ.

- ປົວອັກເສບໄຂ່ຫຼັງ, ບວມຕົນໂຕ : ໃຊ້ໝົດຕົ້ນໃນຮູບປະພັນຢາຕົ້ມ.

- ປົວປະດົງຂໍ່ : ໃຊ້ໝາກບອງເຫຼົ້າ.

=> ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 10-12g ດອກ, ໝາກ, ຮາກ, ເປືອກລຳ ດ້ວຍຮູບປະພັນຢາຕົ້ມ, ປົກກະຕິຈະໃຊ້ສົມທົບກັບບັນດາຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາຊະນິດອຶ່ນ.

 

ໂສມລົດຂົມ

(Khổ sm)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ອຶ່ນ: ຊູເຊິງ.

ຊື່ວິທະຍາສາດ:  Croton tonkinensis Gagnep.

ສະກຸນ: ໝາກຖົ່ວ (Fabaceae).

+ ໂສມລົດຂົມເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ຮາກຕາກແຫ້ງຫຼືອົບແຫ້ງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: alcaloid (matrin, oxymatrin), flavonoside.

ຄຸນປະໂຫຍດ:  ເປັນຢາຖອນພິດ, ຂັບປັດສາວະ, ລົດໄຂ້, ແກ້ຄໍອັກເສບ, ປົວກົກແຂ້ວບວມໃຄ່, ແກ້ໄອ, ຮັກສາໂລກຜິວໜັງ, ແກ້ທ້ອງຜູກ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 10-12g ຮູບແບບຢານໍ້າຕົ້ມ ໃຊ້ດ່ຽວຫຼືວ່າຈະສົມທົບກັບຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາຊະນິດອຶ່ນກໍ່ໄດ້.

 

ໂສມຫ້າໃບ

(Thất diệp đởm)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ອຶ່ນ: ຫຍ້າມະຫັດສະຈັນ.

ຊື່ວິທະຍາສາດ:Gynostemma pedata Bl. = Gynostemma pentaphyllum Makino.

 ສະກຸນ: ໝາກຝັກ (Cucurbitaceae).

+ ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ພາກສ່ວນຢູ່ເທິງໜ້າດິນເອົາມາຕາກແຫ້ງຫຼືອົບແຫ້ງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: sterol, ທາດນໍ້າຕານ, glycoside.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ປົວຕັບອັກເສບ, ປົວອັກ້ສບໄຂ່ຫຼັງ, ປົວແຜບາດໃນກະເພາະ, ປົວອັກເສບຂໍ້ຕໍ່, ປົວໂລກນໍ້າຄາເນື້ອ. ນອກນັ້ນຍັງເປັນຢາປົວມະເຮັງ, ປ້ອງກັນຜິວແກ່ກ່ວາໄວ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 4-10g ຮູບແບບຢາຕົ້ມ, ຊົງຊາ.

 

ກັບຄືນໜ້າທໍາອິດ

(Trở về đầu trang)


ກັບຄືນໜ້າທໍາອິດ

(Trở về đầu trang)


ຍານ

(Cnh kiến trắng)

Benzoinum

 

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື້ວິທະຍາສາດ:  Styrax tonkinensis  Pierre

ສະກຸນ: Styracaceae.

+ ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດແລະປູກຢູ່ຕາມສວນເຂດປ່າ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ:  ນ້ຳຢາງ Resine ເປັນກ້ອນໄດ້ຈາກການເຈາະທັບເອົາເປືອກ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ:  acid ຫອມ (acid benzoic 36%, acid cinamic 3%), vanilin.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ເປັນຢາແກ້ໄອ, ປົວຫຼອດລົມອັກເສບຊຳເຮື້ອ, ປົວພະຍາດຂີ້ຂະຍື.

- ເຮັດໃຫ້ບາດແຜດີໄວ, ປົວແມ່ຍິງຫົວນົມແຕກ.

- ເປັນສານປະສົມໃນການປຸງແຕ່ງຢາ, ເຄື່ອງສຳອາງ, ອາຫານ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: 

- ຍານປະສົມກັບນ້ຳເຜິ້ງ, ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 0,5-2g.

- ເອົາໄຟລົນຢາງ, ແລ້ວດົມກິ່ນຄັວນເປັນຢາຂັບຂີ້ກະເທິ,ຫາຍໃຈງ່າຍ.

- ນ້ຳຢາເຄມີ 20%ທີ່ບັນຈຸເຫຼົ້າ ເປັນຢາທາຫົວນົມແຕກ.

- ແຊ່ຍານໃນເຫຼົ້າ, ອົມປົວອັກເສບບໍລິເວນເເຂ້ວ.

 

ຍໍບ້ານ

 (Cy nhu)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື້ວິທະຍາສາດ:  Morinda citrifolia L.

ສະກຸນ: ກາເຟ (Rubiaceae)

+ ເປັນພືດທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ໃບ, ໝາກ, ຮາກ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: Anthranoid.

ຄຸນປະໂຫຍດ,ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້:

- ຮາກປົວຄວາມດັນເລືອດສູງ: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 30-40g ດ້ວຍຮູບປະພັນຢາຕົ້ມ.

- ໝາກເປັນຢາລະບາຍ, ດັດສະເໝີຮອບປະຈຳເດືອນ, ປີ້ງໝາກໃຫ້ສຸກ ກິນເປັນຢາຂ້າພະຍາດກາຝາກ.

- ໃບດິບຕຳມຸ່ນໂຜະໃສ່ຝີ, ໃສ່ແຜເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງອ່ອນປົ່ງໄວ, ໃຊ້ໃນຮູບປະພັນຢາຕົ້ມຍັງເປັນຢາຂ້າເຊື້ອພະຍາດກາຝາກ, ທຽວທ້ອງ, ປົວໄຂ້ຮ້ອນ ແລະຍັງເປັນຢາບຳລຸງອີກດ້ວຍ.

 

 

ກັບຄືນໜ້າທໍາອິດ

(Trở về đầu trang)


ດອກສະວ່າ

(Dm bụt)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື້ອຶ່ນ: ດອກບຸດສະບາ.

ຊື່ວິທະຍາສາດ:  Hibiscus rosa-sinensis L.

ສະກຸນ: ຕົ້ນຝ້າຍ (Malvaceae).

+ ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກເອ້ບ້ານ ຢູ່ໃນຫຼາຍປະເທດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ໃບ, ດອກ, ເປືອກຮາກ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ທາດເມືອກ, alcaloid, sistosterol, ໃນດອກມີທາດ flavonoside.

ຄຸນປະໂຫຍດ, ວິທີໃຊ້:

- ໃບດິບຕຳມຸ່ນປະສົມເກືອ ເປັນຢາໂຜະເເຜ, ຝີພວມຫຸ້ມໜອງເພື່ອບັນເທົາອາການປວດ ເເລະ ໃຫ້ຫຸ້ມໜອງໄວ, ຕ້ານເຊື້ອອັກເສບທາງອະໄວຍະວະ.

- ເປືອກຮາກໃຊ້ໃນຮູບປະພັນຢາຕົ້ມ ເປັນຢາປົວພະຍາດລົງຂາວ, ທ້ອງບິດ, ປະຈຳເດືອນມາ

ບໍ່ປົກກະຕິ, ເລືອດອອກຫຼາຍ, ເເກ່ຍາວ ຫຼືໃຊ້ເພື່ອລ້າງຝີ.

- ນອກນັ້ນດອກສະວ່າຍັງເຮັດເປັນຢານອນຫຼັບດີ, ລະຫງັບປະສາດ ໃຊ້ໃນຮູບເເບບຊົງຊາ.

ດອກພຸດ

 (Chi tử)

Fructus Gardeniae

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື້ວິທະຍາສາດ:  Gardenia jasminoides Ellis. = Gardenia florida L.

ສະກຸນ: ກາເຟ (Rubiaceae)

+ ເປັນພືດທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ, ເປັນດອກໄມ້ຊະນິດໜຶ່ງທີ່ປະຊາຊົນເຮົາເຄີຍປູກໄວ້ເອ້ບ້ານ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ໝາກຕາກແຫ້ງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ອາຊິດ ອົງຄະທາດ, ນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍ, ບັນດາ iridoid glycosid ບັນຈຸທາດ genin ເຊິ່ງແມ່ນທາດທີ່ປະກອບຢູ່ໃນໝວດ diterpen ສີເຫຼືອງ.

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ປົວໄຂ້ຮ້ອນແລະມີອາການກະຫາຍນ້ຳ, ປົວຮາກອອກເລືອດ, ເລືອດດັງອອກ, ຖ່າຍອອກ

ເລືອດ, ເຈັບຫົວແລະມີໄຂ້ຮ້ອນ, ປົວເຈັບຕາ, ຫູອຶ່ງ ແລະຍັງເປັນຢາເຮັດໃຫ້ຖ່າຍເບົາສະດວກ.

- ເຮັດເປັນຢາໂຜະໃສ່ແຜບວມເຈັບ.

- ເຮັດເປັນສີຍ່ອມອາຫານ.

- ລາວເຮົາຍັງໃຊ້ເປັນຢາປົວລົງຂາວ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້:

- ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 5-10g ດ້ວຍຮູບປະພັນຢາຕົ້ມ ໃຊ້ສົມທົບກັບບັນດາຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາຊະນິດອຶ່ນ.

- ເຜົາໝາກຈົນກາຍເປັນຖ່ານແລັວບົດໃຫ້ມຸ່ນຈົນກາຍເປັນຝຸ່ນ, ໃຊ້ດັງຫາຍໃຈເອົາຝຸ່ນເພື່ອປົວເລືອດດັງອອກ.

- ເຜົາໝາກຈົນກາຍເປັນຖ່ານແລ້ວເອົາມາປະສົມກັບໄຂ່ຂາວ, ໃຊ້ທາໃສ່ແຜນ້ຳຮ້ອນລວກ.

ດອກດາເຮືອງ

(Cc hoa)

Flos Chrysanthemi indici 

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ື່ວິທະຍາສາດ:  Chrysanthemum indicum L.

ສະກຸນ: ຫອມແກ່ວ (Asteraceae).

+ ເປັນພືດທີ່ປະຊາຊົນລາວເຮົາເຄີຍປູກເປັນດອກໄມ້ປະດັບເອ້, ປູກໃນສວນເປັນຈຸກເປັນໜານ ແລະຕາມແຄມຮົ້ວ, ລາວເຮົາຍັງໃຊ້ປະກອບເຂົ້າໃນເຄື່ອງເທດເຊັ່ນ: ດອກຈູມເອົາມາລວກຈໍ້າເເຈ່ວ ກິນກັບລາບ, ດອກບານນຳມາປຸງແບບຊຸບໃສ່ຊີ້ນງົວ, ໄກ່ ອອກລົດສົ້ມ, ໃບອ່ອນແລະຍອດນຳມາຕົ້ມໃສ່ແກງ ຫຼືຈະກິນໃບສົດກັບຕຳໝາກຮຸ່ງກໍ່ໄດ້.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ຕົ້ນ, ໃບ, ຮາກ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ນໍ້າມັນລະເຫີຍ, flavonoside, vitamin A, acid amin (cholin).

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ດອກ: ເປັນຢາແກ້ພິດລົມທີ່ມີອາການປວດໃນທ້ອງ, ແກ້ລິດສິດວງທະວານ, ໄອກົນ ໄອຫັວດ, ເຈັບຕາ, ແກ້ວິນວຽນມຶນຫົວ, ຕາລາຍ, ປົວອັກເສບຫຼອດລົມ, ເປັນຢາຂັບຮ້ອນ, ລະບາຍຂີ້ກະເທິ, ຟອກເລືອດ, ປົວເຕົ້ານົມອັກເສບ.

- ຕົ້ນ : ເປັນຢາແກ້ທ້ອງອືດ, ທ້ອງເບັງ, ຈຸກສຽບ, ປວດທ້ອງ, ໃຊ້ຂັບລົມໃນລຳໄສ້.

- ໃບ: ໃຊ້ແກ້ຝີບວມໜອງອັກເສບ, ນອກນັ້ນເຮົາຍັງສາມາດຄັ້ນເອົານໍ້າຈາກກີບມາຢອດໃສ່ຫູເພື່ອບັນເທົາອາການເຈັບຫູ.

- ຊາວຫວຽດນາມ ຍັງໃຊ້ດອກປົວຄວາມດັນເລືອດສູງ, ໃຊ້ເຂົ້າໃນການປຸງເຫຼົ້າ, ປຸງນໍ້າຊາ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້:

- ລະບາຍຂີ້ກະເທິ: ເອົາດອກທີ່ຕາກແຫ້ງຊົງກັບນໍ້າຮ້ອນ ແລ້ວດຶ່ມ.ຖ້າເອົາມາປະສົມກັບຕັບໄກ່ ຈະເປັນຢາບຳລຸງສາຍຕາ.

- ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 2-10g ໃຊ້ໃນຮູບປະພັນຢາຕົ້ມ.

- ປົກກະຕິຈະໃຊ້ສົມທົບກັບຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາຊະນິດອຶ່ນເຊັ່ນ: ຂ່າ, ສະຄ່ານ.

 

 

ດອກໄມ້ເຂັມ

 (Đơn đỏ)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Excoecaria bicolor Hass, Excoecaria cochichinensis Lour, Excoecaria orientalis Pax. et Hoffm.

ສະກຸນ: Euphorbiaceae.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຍາ: ໃບ, ຮາກ

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ:  Flavonoid, saponin, coumarin, anthranoid, tanin.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ໃຊ້ປົວສິວ, ຜື່ນຄັນ, ປົວອາການແພ້, ປົວຖອກທ້ອງ. ໃຊ້ປົວຖ່າຍໜັກອອກເລືອດ, ທອ້ງບິດໃນເດັກນ້ອຍ. ນອກນີ້ຍັງໃຊ້ປົວໂຣກຫັດ, ໂຣກຄາງທູມ, ອັກເສບອະມິດານ, ເຈັບຫນ້າເອິກ, ເຈັບໝາກໄຂ່ຫລັງ, ເຈັບກ້າມເນື້ອ.

ວິທີໃຊ້ ແລະ ປະລິມານໃຊ້: ມື້ຫນຶ່ງໃຊ10-20 g, ໃຊ້ຕົ້ມດື່ມ ຫຼື ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບຂະໜານຍາພື້ນເມືອງຂັບຖ່າຍພິດຊະນິດອື່ນໆ.

 

ດອກຊ້ອນທອງ

 (Cy bướm bạc)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Mussaenda pubescens Ait.f.

ສະກຸນ: ກາເຟ (Rubiaceae).

+ ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ ສ່ວນຫຼາຍເກີດຢູ່ຕາມປ່າພູ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ດອກ, ຮາກ, ງ່າໃບ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: acid amin, ອາຊິດ ອົງຄະທາດ.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ເປັນຢາຖ່າຍເບົາສະດວກ, ແກ້ໄອ, ຂັບຂີ້ຂະຍື, ປົວກະດູກຫັກ, ປົວຂໍ້ອັກເສບ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້:

- ດອກ ໃຊ້ເປັນຢາຖ່າຍເບົາສະດວກ, ແກ້ໄອ, ຂັບຂີ້ຂະຍື. ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 6-12g ໃຊ້ໃນຮູບແບບຢານໍ້າຕົ້ມ.

- ໃຊ້ນອກໜັງບໍ່ຄິດໄລ່ປະລິມານ ຕໍາມຸ່ນໂຜະບ່ອນແຜອັກເສບ, ກະດູກຫັກ.

- ຮາກ ເປັນຢາບັນເທົາອາການເຈັບປວດ, ປົວຂໍ້ອັກເສບ. ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 10-20g ໃຊ້ໃນຮູບແບບຢານໍ້າຕົ້ມ.

- ງ່າໃບໃຊ້ຄືກັນກັບຮາກ ມື້ໜຶ່ງປະມານ 6-12g.

ດອກຫອນໄກ່

(Thanh tương t)

Semen Celosiae

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ອຶ່ນ: ຫອນໄກ່

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Celosia argenta L.

ສະກຸນ: Amaranthaceae

+ ເປັນດອກໄມ້ປະດັບແລະມັນເກີດເອງຕາມທໍາມະຊາດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ເມັດແກ່ຕາກແຫ້ງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: polysaccarid, celosian.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ປົວຖ່າຍເລືອດອອກ, ປົວເຈັບຕາແດງ, ທາດ celosian ເປັນທາດທີ່ປ້ອງກັນຕັບ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 6-12g ເມັດ ໃຊ້ໃນຮູບແບບຢານໍ້າຕົ້ມ, ຝຸ່ນ ອາດຈະໃຊ້ດ່ຽວຫຼືສົມທົບກັບຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາຊະນິດອຶ່ນ.

! ເອົາໃຈໃສ່: ໃບດອກໄມ້ຫອນໄກ່ສົມທົບກັບຕົ້ນຢາຊະນິດອຶ່ນ ເປັນຢາປົວໂລກຫອບຫືດ.

 

 

 

ກັບຄືນໜ້າທໍາອິດ

(Trở về đầu trang)


ຕົ້ນຈໍາປາ

  (Đại)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ:  Plumeria rubra L. var. acutifolia (Poir.) Bailey

ສະກຸນ: ຕົ້ນດອກຄໍາ (Apocynaceae).

+ຕົ້ນຈໍາປາເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກເອົາໄວ້ບູຊາໃນວັດວາອາຮາມແຫ່ງຕ່າງໆແລະເປັນດອກໄມ້ເອົາໄວ້ເອ້ຕົວເມືອງ, ມີຢູ່ໃນທຸກໆທ້ອງຖິ່ນໃນປະເທດເຮົາ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ:

 + ເປືອກຮາກ ແລະ ລຳຊອຍບາງຕາກແຫ້ງ, ຂົ້ວໃຫ້ເຫຼືອງໄວ້ໃຊ້.

 + ໃບອ່ອນ.

 + ດອກຈູມ ແລະ ດອກບາງຕາກແຫ້ງ.

 + ຢາງດິບ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ມີບັນດາທາດທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມ iridoid, alcaloid, ໃນດອກມີນ້ຳມັນລະເຫີຍ.

ຄຸນປະໂຫຍດ:

+ ເປືອກລຳ ແລະ ເປືອກຮາກຊອຍບາງ, ຂົ້ວໃຫ້ຫອມແລ້ວເອົາມາຕົ້ມດຶ່ມ ປະລິມານໃຊ້ 3-6g ເປັນຢາລະບາຍ, 8-16g ເປັນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ ແລະ ຍັງໃຊ້ໃນກໍລະນີເປັນບວມຫນັກ.

+ ດອກໃຊ້ເປັນຢາປົວໄອ, ໄຂ້ຮ້ອນ, ໂຂະກະເທິ.

+ ໃບເອົາມາຕຳໂຜະປົວເອັນພິກ, ພິກໂບກ, ຕຸ່ມເປື່ອຍ.

  ຊາວຫວຽດນາມ: ໃບບົດມຸ່ນແລ້ວປຸງເປັນກາວໂຜະໃສ່ຜີວຫນັງລອກ ຫຼື ເລືອດອອກ.

+ ຢາງທີ່ເອົາມາຈາກເປືອກລຳທາໃສ່ບ່ອນ ແຜຂີ້ຫິດຂີ້ເຮື້ອນ, ຕີນມືເປັນດານ ແລະຕຸ່ມເປື່ອຍກໍ່ດີ.

! ເອົາໃຈໃສ່: ຫ້າມໃຊ້ໃນກໍລະນີກຳລັງ໗ອກທ້ອງ, ຖືພາ.

ຕະບອງເພັດ

 (Xương rồng)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ອຶ່ນ: ສະດັດໄດ, ກະລຳພັກ.

ຊື່ວິທະຍາສາດ:  Euphorbia antiquorum L.

ສະກຸນ: ຕົ້ນໝາກຫຸງສາ (Euphorbiaceae).

+ ຕະບອງເພັດເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ, ສ່ວນຫຼາຍເກີດຢູ່ຕາມປ່າ ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີໜາມ ປະຊາຊົນລາວເຮົາເອົາມາປູກເປັນຕົ້ນໄມ້ປະດັບ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ລໍາ, ງ່າ, ຢາງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ທາດ fridelan (C30H25O), taraxerol (C30H50O) ແລະບັນດາທາດອາຊິດ ອົງຄະທາດຕ່າງໆ.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ບັນເທົາອາການເຈັບປວດແຂ້ວ, ແກ້ທ້ອງອືດທ້ອງແໜ້ນ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້:

- ງ່າຕະບອງເພັດ ເອົາໜາມອອກແລ້ວປີ້ງໄຟໃຫ້ອ່ອນ, ຕໍາປະສົມເກືອໜ້ອຍໜຶ່ງ ໃຊ້ອົມເພື່ອບັນເທົາອາການປວດແຂ້ວ.

- ຢາງຕະບອງເພັດສົມທົບກັບຕົ້ນຢາຊະນິດອຶ່ນແລ້ວເຮັດເປັນເມັດເປັນຢາປົວເລືອດທີ່ໄຫຼອອກຈາກບາດ (ເລືອດແຫ້ງ).

! ເອົາໃຈໃສ່: ເປັນຕົ້ນໄມ້ມີພິດເວລາໃຊ້ຄວນລະມັດລະວັງ.

ຕົ້ນຫມາກກັນຖິນ  

(Keo giậu)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ:  Leucaena glauca L.

ສະກຸນ: ຫມາກຖົ່ວ (Fabaceae).

+ຕົ້ນກັນຖິນເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນເອງຕາມທຳມະຊາດ, ມີຢູ່ເກືອບທຸກໆທ້ອງຖິ່ນ ໃນປະເທດເຮົາ, ຊາວບ້ານເຄີຍປູກເປັນຫຼັກຮົ້ວອ້ອມສວນ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ແກ່ນ (Semen Leucaenae glaucae).

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ແກ່ນຫມາກກັນຖິນປະກອບດ້ວຍທາດແປ້ງ, ທາດ minosin (ມີທັງທາດ amino acid ແລະມີທັງທາດ alcaloid,ຫມາກກັນຖິນຍັງມີທາດເມືອກ,ທາດນ້ຳຕານ ແລະ ທາດ protid.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ຂ້າແມ່ທ້ອງກົມທັງຜູ້ໃຫ່ຍແລະເດັກນ້ອຍ.

ວິທີໃຊ້, ປະລິມານໃຊ້: ແກ່ນຫມາກກັນຖິນທີ່ຕາກແຫ້ງ, ແລ້ວເອົາມາຂົ້ວໃຫ້ແຫ້ມ ຫຼືໃຊ້ແກ່ນຂຽວ ເຮັດເປັນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງກົມສຳລັບຜູ້ໃຫ້ແລະເດັກນ້ອຍ ເຄີຍໃຊ້ໃນຮູບປະພັນຢາຝຸ່ນ, ຢາກ້ອນຮູບພູເຂົາ.

ຜູ້ໃຫ່ຍກິນມື້ຫນຶ່ງ:20-50g, ເດັກນ້ອຍກິນມື້ລະ:10-15g. ຄວນກິນຕອນເຊົ້າໃນເວລາຫີວ,ກິນລຽນຕິດ 3-5 ວັນ.

! ເອົາໃຈໃສ່: ກິນແກ່ນຫມາກກັນຖິນຫຼາຍສາມາດເຮັດໃຫ້ຜົມລົ້ນ.

ຕົ້ນແກແລ

(Cy mỏ quạ)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ອຶ່ນ: ແກກ້ອງ, ສັກຂີເຫຼືອງ.

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner = Cudrania javanensis Trec.

ສະກຸນ: ມອນແກ້ວ (Moraceae).

+ ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ໃບ, ຮາກ (Radix Cudraniae).

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: flavonoside.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ໃບຕົ້ນແກແລເປັນຢາປົວບາດແຜຄໍມົດລູກ, ຮາກປົວໂລກນໍ້າຄາເນື້ອ, ແກ້ໄອ, ໄອອອກເລືອດ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້:

- ໃບສົດລ້າງສະອາດເອົາມາຕໍາໃຫ້ມຸ່ນແລ້ວໂຜະໃສ່ແຜ, ແລ້ວເອົາແພໂອບມັດໄວ້, ມື້ໜຶ່ງລ້າງແຜເທື່ອໜຶ່ງ.

- ຮາກເປັນຢາໄລ່ເລືອດ, ຂັບເລືອດບ່ອນແຜຊໍ້າ, ເປັນຢາຂັບລະດູ.

 ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 10-30g ຮາກ ໃຊ້ໃນຮູບແບບຢານໍ້າຕົ້ມ.

ຕົ້ນເເຄ

(Quế) 

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື້ວິທະຍາສາດ:  Cinnamomum zeylanicum Breyn.

+ ສະກຸນ: ກາລະບູນ (Lauraceae).

+ ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດເເລະປູກຢູ່ຕາມເຂດປ່າ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ:  ເປືອກລຳ ( Cortex Cinnamomi), ງ່າອ່ອນ (Ramulus Cinnamomi) .

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍ, ໃນນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍຕົ້ນຕໍບັນຈຸທາດ: aldehyd cinamic.

ຄຸນປະໂຫຍດ:  

- ເປືອກລຳແກ່ເປັນຢາປົວອາການໄຂ້ໜາວ, ອຳມະພາດ,ຖອກທ້ອງ. ນອກນັ້ນຍັງໃຊ້ໃນກໍລະນີຜູ້ຍິງມີລູກຍາກ.

- ງ່າອ່ອນໃຊ້ປົວໄຂ້ຫັວດໜາວ, ໄຂ້ຮ້ອນບໍ່ອອກເຫື່ອ.

- ນອກນັ້ນຍັງປະກອບສ່ວນໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຮັດເຄື່ອງຫອມ, ເຄື່ອງເທດເພື່ອດັດແປງລົດ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້:

  ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 1-4g ດ້ວຍຮູບປະພັນຢາຕົ້ມ, ແບບຊົງຊາ, ປົກກະຕິຈະໃຊ້ສົມທົບກັບບັນດາຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາຊະນິດອຶ່ນ.

! ເອົາໃຈໃສ່: ນອກນັ້ນຍັງໃຊ້ຕົ້ນເເຄຊະນິດອຶ່ນອີກເຊັ່ນ:Cinnamomum obtusifolium Nees., Cinnamomum cassia Blume.

ຕົ້ນໝາກແຂ່ນ

 (Xuyn tiu)

Fructus Zanthoxyli

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື້ວິທະຍາສາດ:  Zanthoxylum sp.

ສະກຸນ: Rutaceae

+ ຕົ້ນໝາກແຂ່ນເປັນພືດທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ໝາກຕາກແຫ້ງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍ (2-4%).

ຄຸນປະໂຫຍດ,ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້:

 - ປົວອາການເຈັບທ້ອງ, ປົວໄອ, ແກ້ປວດຮາກ, ຖອກທ້ອງ : ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 4-12g ດ້ວຍຮູບປະພັນຢາຕົ້ມ,ຝຸ່ນ.

 - ເຈັບແຂ້ວ : ຕົ້ມນ້ຳແລ້ວອົມປະໄວ້ປະມານ 30 ນາທີແລ້ວຄາຍຖິ້ມ.

 - ລາວເຮົາຍັງໃຊ້ເຂົ້າໃນເຄື່ອງເທດເສີມອາຫານ.

ຕົ້ນສາລີ

(Ng)

Styli et stigmata Maydis (Stylus Maydis)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

 ຊື່ວິທະຍາສາດ: Zea mays L.

+ ສະກຸນ: ເຂົ້າ (Bombacaceae)

+ ຕົ້ນສາລີຫຼືເຂົ້າໂພດເເມ່ນພືດໃຫ້ທາດເເປ້ງ, ນອກນັ້ນສ່ວນຕ່າງໆຂອງຕົ້ນສາລີຍັງເປັນຊັບພະຍາກອນການຢາທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ໃບ, ລຳ ເເລະພິເສດເເມ່ນຫມາກສາລີທີ່ເກັບກູ້ເວລາເກັບມານສາລີທີ່ເເກ້ດີ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ທາດຂົມຫຼືທາດສະບູ, ນ້ຳມັນລະເຫີຍ, ທາດເມືອກ, ເກືອ (ກາລີ, ການຊີ), ທາດມັນ, vitamin k.

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ເປັນຢາປົວ ອັກເສບຖົງບີ, ອັກເສບຕັບ.

- ເຮັດຢາຍ່ຽວລ່ຽນໃນກໍລະນີພະຍາດກ່ຽວກັບຫົວໃຈເສັ້ນເລືອດ, ໄຂ່ຫຼັງອັບເສບ, ຫນິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ປະດົງ.

ວິທີໃຊ້, ປະລິມານໃຊ: ມື້ຫນຶ່ງໃຊ້ປະມານ 10-20g ຫມາກສາລີເເຫ້ງໃຊ້ໃນຮູບປະພັນຢາຕົ້ມ ຫຼືໃຊ້ໃນຮູບກາວເເຫຼວ, ມື້ຫນຶ່ງດຶ່ມປະມານ 2-3 ເທື່ອ.

ຕົ້ນດອກຮັກ

(Bồng bồng)

Folium Calotropis

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ:  Calotropis gigantea R. Br.

ສະກຸນ: Asclepiadaceae

+ ເປັນພືດທີ່ປະຊາຊົນລາວເຮົາປູກໄວ້ເອ້ບ້ານ, ໃຊ້ດອກເຮັດຂັນຫມາກເບັງ, ເຮັດພາບາສີສູ່ຂັວນ, ເເຕ່ງດອງ, ເຮັດພວງມະໄລ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ:  ຢາງ, ໃບ, ເປືອກ, ດອກ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: calotropin.

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ຢາງຈາກຕົ້ນເເລະໃບ: ມີລິດເປັນຢາຖ່າຍຢ່າງແຮງ, ຮັກສາອາການປວດແຂ້ວ, ປວດຫູ, ຂັບພະຍາດແລະແກ້ຂີ້ກາກຂີ້ກ້ຽນ. ນອກນັ້ນຍັງໃຊ້ເປັນຢາລຸລູກອີກດ້ວຍ.

- ເປືອກຕົ້ນຮັກ : ໃຊ້ຂັບນ້ຳເຫຼືອງທີ່ເສຍເຮັດໃຫ້ປວດຮາກ, ໃຊ້ຮັກສາໂລກບິດ, ຂັບເຫື່ອ, ຂັບຂີ້ກະເທິ.

- ດອກ: ໃຊ້ເປັນຢາຈະເລີນອາຫານ, ແກ້ຫັວດ, ແກ້ໄອ, ຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ, ແກ້ຫືດ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້:

  ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 6-12g ດ້ວຍຮູບແບບຢາຕົ້ມ, ໃຊ້ດ່ຽວຫຼືສົມທົບກັບບັນດາຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາຊະນິດອຶ່ນ.

! ເອົາໃຈໃສ່: ຢາງດອກຮັກມີພິດ, ຖ້າຖືກຕາມຕົນໂຕຈະຄັນຄາຍ, ແສບ, ຖ້າຖືກຕາຈະເຮັດໃຫ້ຕາອັກເສບ.

ຕົ້ນສົນຫາງສິງ

(Trắc bch)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Biota orientalis  Endl. = Thuja orientalis L.

ສະກຸນ: Cupressaceae

+ ເປັນພືດທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ງ່າມີໃບອ່ອນ (Cacumen Bietae ), ແກນເມັດ (Semen Biotae).

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ:

- ງ່າໃບ ປະກອບດ້ວຍນໍ້າມັນລະເຫີຍ (ໃນນໍ້າມັນລະເຫີຍບັນຈຸທາດ fenchon, camphor, borneol), flavonoside, ທາດຢາງ, vitamin C, ບັນດາທາດອາຊິດ ອົງຄະທາດ.

- ແກນເມັດ ປະກອບດ້ວຍທາດຕຸ້ຍ, saponin.

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ງ່າໃບ: ໃຊ້ຫ້າມເລືອດ, ປົວເລືອດດັງອອກ, ໄອອອກເລືອດ, ຕົກເລືອດ, ລິດສິດວງທະວານເລືອດໄຫຼບໍ່ຢຸດ, ແມ່ຍິງລົງປະຈໍາເດືອນຫຼາຍເກີນໄປແລະອອກເລືອດເປັນກ້ອນ.

- ແກນເມັດ: ເປັນຢາກ່ອມປະສາດ, ປົວອາການນອນບໍ່ຫຼັບ, ປະສາດຊຸດໂຊມ, ເປັນຢາຂັບປັດສາວະ, ປົວບ້າໝູ.

ຕົ້ນແສງຄຳ

(Kha tử)

Fructus Chebulae

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ:  Terminalia chebula Retz. ແລະ Terminalia nigrovenulosa piere ex Laness.

ສະກຸນ: ຕົ້ນຫູກວງ (Combretaceae)                    

+ ຕົ້ນແສງຄຳຫຼືແສງຄຳຕົ້ນເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ, ມີຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນໃນປະເທດເຮົາ, ຫຼາຍກ່ວາໝູ່ແມ່ນຢູ່ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ:  ໝາກສຸກຕາກແຫ້ງຫຼືອົບແຫ້ງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ:  ທາດຝາດ (20-40%), ບັນດາ ອາຊິດ ອົງຄະທາດ, phlobaphen

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ແສງຄໍາຕົ້ນເປັນຢາປົວທ້ອງບິດ, ທ້ອງຖອກ.

- ຊາວຫວຽດນາມຍັງໃຊ້ເປັນຢາປົວໄອ, ອັກເສບລຳຄໍ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: ໃຊ້ໃນຮູບປະພັນຢາຕົ້ມ, ຢາກາວແຫຼວ ມື້ໜຶ່ງປະມານ 20-40g, ສຳລັບຢາກາວແຫ້ງມື້ໜຶ່ງປະມານ13g, ໃນຮູບແບບເຫຼົ້ຢາ 50-100g ( ເຫຼົ້າຢາ 1/5

,ອາດຈະປຸງແຕ່ງເປັນຢາເມັດຫຼືຢາລູກກອນຈາກກາວ.

! ເອົາໃຈໃສ່: ມີຫຼາຍປະເພດຕົ້ນແສງຄຳແຕ່ໃຊ້ຫຼາຍກ່ວາໝູ່ແມ່ນ 2 ປະເພດທີ່ກ່າວຢູ່ຂ້າງເທິງ.

ຕົ້ນຝ້າຍ

 (Vng vang)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Abelmoschus moschatus (L.) Medic =  Hibiscus abelmoschus L.

ສະກຸນ: ຕົ້ນຝ້າຍ (Malvaceae).

+ ເປັນພືດທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ເມັດ, ໃບ, ຮາກ ລາວເຮົາຍັງໃຊ້ເປືອກກາກນຳ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ນໍ້າມັນຫອມລະເຫີຍ, ທາດເມືອກ.

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ເມັດ: ເປັນຢາຮັກສາໂລກກະເພາະ, ບຳລຸງໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ເປັນຢາຫ້າມເລືອດ, ປົວລິດສິດວງຮູທະວານ, ປົວຕົກເລືອດ ແລະເປັນຢາບຳລຸງຮ່າງກາຍ.

- ໃບ: ປົວນິ້ວ, ປົວທ້ອງບິດ, ປົວລິດສິດວງທະວານ.

- ຮາກ: ເປັນຢາບຳລຸງຮ່າງກາຍ.

- ເປືອກກາກ: ເປັນຢາຂັບນໍ້າຄາວປາ, ຫ້າມເລືອດ, ເປັນຢາບີບມົດລູກເຂົ້າອູ່ ແລະເປັນຢາຂັບລະດູແມ່ຍິງ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 4-6g ເມັດ, 60g ສໍາລັບເປືອກກາກ ໃຊ້ໃນຮູບປະພັນຢາຕົ້ມ.

 ຕົ້ນຜູ້

(Huyết dụ)

Folium Cordyline

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື້ວິທະຍາສາດ:  Cordyline terminalis Kunth var. ferrea Bak. = Cordyline ferrea C. Koch

ສະກຸນ: Dracaenaceae

+ ຕົ້ນຜູ້ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ປະຊາຊົນລາວເຮົາເຄີຍປູກໄວ້ເອ້ບ້ານ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ:  ໃບດິບ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: flavonoside.

ຸນປະໂຫຍດ: ເປັນຢາຫ້າມເລືອດ, ປົວລົງຂາວ, ທ້ອງບິດ ແລະ ໂລກໜອງໃນ, ຫ້າມເລືອດຕາມແຜນອກໜັງ, ໄຂ້ເລືອດອອກ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 20-40g ໃບດິບ, ປົກກະຕິຈະໃຊ້ສົມທົບກັບບັນດາຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາຊະນິດອຶ່ນ.

! ເອົາໃຈໃສ່: ໃນເມື່ອໃຊ້ເປັນຢາຫ້າມເລືອດ ມັນມີຜົນສັກສິດດີຕໍ່ກໍລະນີຫຼັງຈາກຄອດທີ່ເເຫ່ອອກແລ້ວເລືອດໄຫຼບໍ່ຢຸດ, ເພິ່ນແນະນຳວ່າ ບໍ່ຄວນໃຊ້ກ່ອນເວລາທີ່ບໍ່ທັນເກີດລູກ ຫຼືເກີດລູກແລ້ວແຕ່ແຫ່ບໍ່ທັນຕົກ.

ຕົ້ນໝາກຕຸ່ມກາ

(M tiền) 

Semen Strychni

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື້ວິທະຍາສາດ:  Strychnos nux-vomica L.

ສະກຸນ: ຕົ້ນໝາກຕຸ່ມກາ (Loganiaceae).

+ ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ, ມີຫຼາຍຢູ່ຕາມເຂດປ່າ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ:  ແກ່ນຕາກແຫ້ງຫຼືອົບແຫ້ງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ສ່ວນຫຼາຍບັນຈຸທາດ Alcaloid ໃນນັ້ນຕົ້ນຕໍແມ່ນ strychnin ແລະ brucin.

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ເປັນຢາກະຕຸ້ນເຮັດໃຫ້ກິນເຂົ້າແຊບ, ປົວອາການຕີນມືອິດເມື່ອຍ, ປົວເຈັບເສັ້ນປະສາດ.

- ຖອດຮີດ strychnin ແລະ brucin ໃຊ້ເຂົ້າໃນຂະແຫນງການແພດ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້:

- ແກ່ນດິບ: ໃຊ້ພາຍນອກ, ໃຊ້ໃນຮູບແບບເຫຼົ້າໜວດ.

- ແກ່ນທີ່ປຸງແລ້ວ: ໃຊ້ພາຍໃນຮ່າງກາຍແຕ່ຕ້ອງປະສົມກັບວັດສະດຸອຶ່ນໆກ່ອນເຊັ່ນວ່າ: ນ້ຳເຂົ້າໝ່າ, ນ້ຳມັນງາ. ໃຊ້ໃນຮູບແບບຢາຝຸ່ນຫຼືດ້ວຍຮູບປະພັນຢາຕົ້ມ. ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 0,1-0,3g, ສ່ວນຫຼາຍ

ຈະໃຊ້ສົມທົບກັບບັນດາຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາຊະນິດອຶ່ນ, ດຶ່ມຕອນກິນເຂົ້າອິ່ມ.

! ເອົາໃຈໃສ່:

- ຫ້າມໃຊ້ກັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ 3 ປີ.

- ຢາອັນຕະລາຍ A.

ຕົ້ນຄູນ

( mi)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Cassia fistula Lin. = Cassia grandis L.f.

ສະກຸນ: ຝາງເເດງ (Caesalpiniaceae).

+ ຕົ້ນຄູນເປັນພືດທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ,ເເຕ່ກໍ່ໄດ້ປູກໄວ້ເອ້ໃນບັນດາຕົວເມືອງໃນປະເທດ

ເຮົາ ເພາະດອກຄູນໃຫ້ດອກງາມຍາມວັນກຸດສົງການ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ຫມາກ (ປອກເປືອກເເລະເອົາເເກ່ນຖິ້ມ),ເປືອກຮາກ,ເປືອກລຳ ເເລະ ໃບ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ:

- ຫມາກຄູນມີທາດ: ນ້ຳຕານ,ທາດເມືອກ,ທາດຝາດ,ທາດສະບູ (saponoside), ເກືອ (calcium Oxalium),ທາດໄຂມັນ,ນ້ຳມັນລະເຫີຍ ເເລະທາດຢາງ.

- ເເກ່ນປະກອບດ້ວຍທາດຕຸ້ຍ.

- ໃບກໍ່ມີທາດ Anthraxene ເເລະ flavonoside.

ຄຸນປະໂຫຍດ, ວິທີໃຊ້, ປະລິມານໃຊ້:

- ຫມາກດິບໃຊ້ເປັນຢາປົວທ້ອງຜູກ ມື້ຫນຶ່ງກິນປະມານ 4-6g, ຖ້າໃຊ້ເຖິງ 10-20g ຈະເປັນຢາຖ່າຍ, ຖ້າໃຊ້ເນື້ອຫມາກ ດອງເຫຼົ້າດຶ່ມຈະຊ່ວຍລະລາຍອາຫານ,ກິນເຂົ້າເເຊບ,ປົວເຈັບຫຼັງ

ເຈັບເເອວ.

- ກາວຫມາກຄູນ ໃຊ້ປະມານ 1kg ຕົ້ມກັບນ້ຳ 3 lit, ຕອງເເລ້ວຂ້ຽວເປັນກາວ ກິນເທື່ອລະ 5-15g ເປັນຢາປົວ ເຈັບຕົນໂຕ,ປົວທ້ອງຜູກ,ລ້າງທ້ອງ,ປົວທ້ອງບິດ.

- ໃບເປັນຢາປົວຂີ້ກາກ : ຕຳໃບດິບແລ້ວໂຜະໃສ່ບ່ອນເປັນກາກ, ນອກຈາກນັ້ນໃບກໍ່ຍັງເປັນຢາ ປົວທ້ອງຜູກ,ປົວເຈັບເເອວ ໃຊ້ໃນຮູບເເບບຢາຕົ້ມ ມື້ງຫນຶ່ງປະມານ 5-15g ໃບ.

- ປະຊາຊົນຊາວກຳປູເຈຍ ໃຊ້ເປືອກລຳເເລະເປືອກຮາກ ເປັນຢາປົວງູຂົບ,ຂີ້ເຂັບ,ເເມງງອດຕອດ.

! ເອົາໃຈໃສ່: ຍັງເອີ້ນຊື່ຕົ້ນຄູນວ່າ ຕົ້ນຫມາກເເກັງກີນາ (ເນື້ອງຈາກຫມາກຄູນຄ້າຍຄືຫມາກເເກັງກີນາ) ຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ ມີຕົ້ນຫມາກເເກັງກີນາ 3 ເເນວພັນ: ເເກັງກີນາເເດງ (Cinchona succirubra Pavon), ເເກັງກີນາເຫຼືອງ (C. calisaya Weddell), ເເກັງກີນາສີຂີ້ເທົ່າ (C. officinalis L.), ສະກຸນ: ກາເຟ (Rubiaceae).

ຕົ້ນໝາກລິ້ນໄມ້ 

(Hong b nam)

Cortex Oroxyli

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ອື່ນ: ຕົ້ນໝາກອຶ່ງກາ.

ຊື້ວິທະຍາສາດ:  Oroxylon indicum Vent.

ສະກຸນ:  ດອກແຄ (Bignoniaceae).

+ ເປັນຕົ້ນໄມ້ທຳມະຊາດ, ມີຢູ່ທຸກໆທ້ອງຖິ່ນໃນປະເທດເຮົາແລະໃນປະເທດອຶ່ນ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ:  ໃຊ້ເປືອກຮາກດີກ່ວາເປືອກລຳ, ແກ່ນ ອົບແຫ້ງຫຼືຕາກແຫ້ງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ:  flavonoside, alcaloid.

ຄຸນປະໂຫຍດ

- ເປືອກໃຊ້ເປັນຢາປົວກາຍຜິດທາດ, ເປັນຕຸ່ມມຸ່ນມ່ານ, ປົວຖອກທ້ອງ, ທ້ອງບິດ.

- ເປືອກຕົ້ນອຶ່ງກາແຊ່ເຫຼົ້າເດັດ ໄວ້ທາບ່ອນເປັນຕຸ່ມມຸ່ນມ່ານ.

- ແກ່ນໝາກອຶ່ງກາເປັນຢາປົວໄອຊຳເຮື້ອຫຼາຍວັນບໍ່ຫາຍ, ອັກເສບຫຼອດລົມ, ບຳລຸງປອດ, ປົວເຈັບກະເພາະອາຫານ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 8-16g ໃຊ້ໃນຮູບປະພັນຢາຕົ້ມ, ດົດເປັນຝຸ່ນ, ປົກກະຕິຈະໃຊ້ສົມທົບກັບບັນດາຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາຊະນິດອຶ່ນ.

 

ຕົ້ນໝາກ

 (Cy cau)

Semen Arecae

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ອື່ນ: ຕົ້ນໝາກຄ້ຽວ.

ຊື້ວິທະຍາສາດ: Areca catechu L.

ສະກຸນ: ຕົ້ນໝາກ (Arecaceae).

+ ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນໃນປະເທດເຮົາແລະປະເທດອຶ່ນ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ:  ແກ່ນແກ່ທີ່ຕາກແຫ້ງຫຼືອົບແຫ້ງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ:  ທາດນ້ຳມັນຕຸ້ຍ (10%), alcaloid (3%).

ຄຸນປະໂຫຍດ: ຂ້າພະຍາດແມ່ທ້ອງ, ຊ່ວຍລະລາຍອາຫານ, ປົວອັກເສບລຳໄສ້, ຖອກທ້ອງ, ບວມໃຄ່, ໄຂ້ຍຸງ, ເຈັບຕີນມືບວມໃຄ່.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 4-6g ດ້ວຍຮູບປະພັນຢາຕົ້ມ, ຢາຝຸ່ນ, ປົກກະຕິຈະໃຊ້ສົມທົບກັບບັນດາຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາຊະນິດອຶ່ນ.

! ເອົາໃຈໃສ່:  ເປືອກໝາກແກ່ (Pericarpium Arecae) ຍັງໃຊ້ເປັນຢາຍ່ຽວສະດວກ, ຕົນໂຕບວມໃຄ່, ທ້ອງອືດ.

 

ຕົ້ນຕີນເປັດ

 (Cy sữa)

Cortex Alstoniae

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື້ວິທະຍາສາດ: Alstonia scholaris (L.) R. Br.

ສະກຸນ: ກາລະບູນ (Apocynaceae).

+ ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດແລະປະຊາຊົນລາວເຮົາເຄີຍປູກໄວ້ຕາມບ້ານ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ເປືອກລຳຕາກຫຼືອົບແຫ້ງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: alcaloid.

ຄຸນປະໂຫຍດ:  ເປັນຢາບຳລຸງເລືອດ, ບັນເທົາອາການເຈັບແຂ້, ປົວພະຍາດຂີ້ຂະຍື, ອັກເສບຫຼອດລົມ, ປົວໄຂ້ຮ້ອນ, ດັດສະເໝີຮອບປະຈຳເດືອນ, ປົວຖອກທ້ອງ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 1-3g ດ້ວຍຮູບປະພັນຢາຝຸ່ນ, ສຳລັບເປືອກທີ່ຕາກແຫ້ງໃຊ້ໃນຮູບປະພັນຢາຕົ້ມຫຼືກາວແຫຼວ.ອາດຈະໃຊ້ເປືອກລຳຂອງຕົ້ນຕີນເປັດໃນຮູບແບບບອງເຫຼົ້າ.

 

ຕົ້ນໂປ໋ຍສ່ຽນ

 (Trc đo)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Nerium oleander L.

ສະກຸນ: ຕົ້ນດອກຄຳ (Apocynaceae).

+ ເປັນພືດທີ່ປະຊາຊົນລາວເຮົາປູກໄວ້ຕາມເຮືອນເພາະມັນເປັນດອກໄມ້ປະດັບທີ່ມີດອກດົກສວຍງາມຕະຫຼອດປີ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ໃບ, ດອກ, ໝາກ, ເມັດ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ບັນຈຸທາດເຊີດຊູຫົວໃຈ ໃນນັ້ນຕົ້ນຕໍບັນຈຸທາດ neriolin.

ຄຸນປະໂຫຍດ,ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້:

- ໃບ: ໃຊ້ຕົ້ມດຶ່ມເປັນຢາບັນເທົາອາການຊໍ້າບວມ, ແກ້ໄຂ້ມາເລເລຍ.

- ດອກ: ມີລົດຂົມ ເປັນຢາແກ້ອັກເສບ, ບັນເທົາອາການເຈັບຫົວ.

- ໝາກ: ເປັນຢາຂັບປັດສາວະ, ເປັນຢາບຳລຸງຫົວໃຈ.

- ເມັດ: ໃຊ້ເບື່ອໜູ.

- ຊາວຫວຽດນາມໃຊ້ຕົ້ນຕໍແມ່ນເພື່ອສະກັດເອົາທາດ neriolin ເພື່ອເຮັດເປັນຢາເຊີດຊູຫົວໃຈ ມີຫຼາຍຮູບແບບຢາເຊັ່ນວ່າ:

 + ເຫຼົ້າຢາ neriolin 1/5000 ດຶ່ມມື້ໜຶ່ງ 2-4 ເທື່ອ, ແຕ່ລະເທື່ອປະມານ 10 ຢອດ.

 + ຢາເມັດ neriolin 0,1 ແລະ 0,2mg ມື້ໜຶ່ງກິນ 3 ເທື່ອ, ເທື່ອໜຶ່ງກິນ 1 ເມັດ.

 + ກາວແຫຼວ ມື້ໜຶ່ງດຶ່ມປະມານ 0,01-0,5g.

 + ຝຸ່ນໃບ ມື້ໜຶ່ງດຶ່ມປະມານ 0,05-0,5g.

! ເອົາໃຈໃສ່: ຢາທີ່ເຮັດຈາກຕົ້ນດອກຄຳເປັນຢາອັນຕະລາຍ ສະນັ້ນຄວນໃຊ້ຕາມຄຳແນະນຳຂອງແພດໝໍ.

 

 

ຕົ້ນພິນເສນ

 (Hoắc hương)

Folium Pogostemi

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Pogostemon cablin (Blanco) Berrth.

ສະກຸນ: ສາລະນັດ (Lamiaceae).

+ ເປັນພືດທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ໃບຕາກແຫ້ງຫຼືອົບແຫ້ງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ນໍ້າມັນຫອມລະເຫີຍ (ໜ້ອຍສຸດ 1,2%).

ຄຸນປະໂຫຍດ: ເປັນຢາເຢັນ, ຖອນພິດຮ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໃນຮ່າງກາຍຫຼຸດລົງ, ເປັນຢາແກ້ປວດຫົວ, ປວດເມື່ອຍຕາມຕົນໂຕ, ປົວເຈັບທ້ອງທຽວ,ເປັນຢາຊຸກຍູ້ຊ່ວຍຍ່ອຍລະລາຍອາຫານ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 6-12g ໃຊ້ໃນຮູບແບບຊົງຊາຫຼືແບບຝຸ່ນ.

 

ຕົ້ນດອກຄໍາ

(Thng thin)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ອຶ່ນ: ຕົ້ນຄ່າງຄໍາ, ຕົ້ນກະບອກ.

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum. = Thevetia neriifolia Juss.

ສະກຸນ: ດອກຄໍາ (Apocynaceae).

+ ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ປະຊາຊົນລາວເຮົາປູກໄວ້ຕາມເຮືອນເພາະມັນເປັນດອກໄມ້ປະດັບເອ້.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ເມັດ (Semen Thevetiae).

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ປະກອບດ້ວຍທາດເຊີດຊູຫົວໃຈ, ນໍ້າມັນຕຸ້ຍ.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ສະກັດເອົາທາດ thevetin ເຮັດເປັນຢາເຊີດຊູຫົວໃຈ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: ຫວຽດນາມມີຮູບແບບ : ເຫຼົ້າຢາ thevetin 1/1000 ດຶ່ມ, ຮູບແບບນໍ້າຢາ 1/100 ຢາສັກ.

! ເອົາໃຈໃສ່: ເປັນຢາອັນຕະລາຍສະນັ້ນຄວນໃຊ້ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງແພດໝໍ.

ຕົ້ນໜູທ້ອງຂາວ

(Kim tiền thảo)

Herba Desmodii

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ອຶ່ນ: ຜີເສື້ອນໍ້າ.

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Desmodium styracifolium Merr.

ສະກຸນ: ໝາກຖົ່ວ (Fabaceae).

+ ເປັນພືດທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ພາກສ່ວນຢູ່ເທິງໜ້າດິນຕາກແຫ້ງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: saponin, flavonoside.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ປົວນິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ນິ້ວຖົງບີ, ນິ້ວພົກຍ່ຽວ, ປົວໂລກນໍ້າຄາເນື້ອ, ປົວຍ່ຽວຢອດ, ຍ່ຽວຍັດ, ປົວຕຸ່ມຝີ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 10-30g ດ້ວຍຮູບປະພັນຢາຕົ້ມ.

 

ຕົ້ນສົມນົກແອ່ນ

(Thổ nhn sm)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ:  Talinum patens L. = Talinum paniculatum (Jacq.)Gaertn.

ສະກຸນ: Portulacaceae

+ ເປັນພືດທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ຮາກອົບແຫ້ງຫຼືຕາກແຫ້ງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ທາດເມືອກ, ບັນດາທາດ glycosid, stigmasterol.

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ຕົ້ນສົມນົກແອ່ນໃຊ້ເປັນຢາບໍາລຸງຮ່າງກາຍ (ຮ່າງກາຍຊຸດໂຊມ, ຮ່າງກາຍຫາກໍ່ຟື້ນຟູຈາກການເປັນໄຂ້), ເປັນຢາຖ່າຍເບົາສະດວກ, ປົວປະຈຳເດືອນຂອງຜູ້ຍິງມາບໍ່ປົກກະຕິ.

- ປົວໄອ, ປົວໄຂ້ຮ້ອນ, ເຫື່ອອອກຫຼາຍ.

- ປົວພະຍາດຖອກທ້ອງໃຫ້ເດັກນ້ອຍ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 6-12g ດ້ວຍຮູບແບບຢາຕົ້ມ, ປົກກະຕິຈະໃຊ້ສົມທົບກັບບັນດາຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາຊະນິດອຶ່ນ.

 

ຕົ້ນພິລາ

 (Lựu)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ:   Punica granatum L.

ສະກຸນ: ຕົ້ນພິລາ (Punicaceae).

+ ເປັນພືດທີ່ປະຊາຊົນລາວເຮົາປູກເພື່ອກິນໝາກ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ເປືອກຮາກ, ເປືອກລຳ, ເປືອກໝາກ, ເປືອກງ່າ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: tanin, alcaloid, ທາດສີ.

ຄຸນປະໂຫຍດ,ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້:

- ເປືອກຮາກ, ເປືອກລຳ, ເປືອກງ່າ: ເປັນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ.

- ເປືອກຮາກໃຊ້ໃນຮູບປະພັນຢາຕົ້ມ, ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 20-60g, ປົກກະຕິຈະໃຊ້ເປືອກຮາກດິບເພາະດິບມີ alcaloid ຫຼາຍກ່ວາ.

- ເປືອກໝາກ: ເປັນຢາປົວທຽວທ້ອງ, ອະຫິວາ, ປົວພະຍາດແມ່ຍິງທີ່ເປັນປະຈຳເດືອນຫຼາຍໂພດ, ນ້ຳຕົ້ມເປືອກໝາກອົມເປັນຢາປົວອັກເສບອະມິດານ, ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 10-15g.

! ເອົາໃຈໃສ່: ຫ້າມໃຊ້ເປືອກຮາກໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາແລະເດັກນ້ອຍ.

 

ຕົ້ນໄຜ່

(Thin trc hong)

Concretio Silicea Bambusae

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ອຶ່ນ: ກໍໄຜ່.

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Bambusa sp.

ສະກຸນ: ເຂົ້າ (Poaceae).

+ ຕົ້ນໄຜ່ເປັນໄມ້ຍືນຕົ້ນ, ລໍາຕົ້ນຂອງໄຜ່ຊື່ຕົງແລະແຕກໜໍ່ເປັນກໍ, ມີຫຼາຍພັນໄຜ່ດ້ວຍກັນນັບພັນລະນາບໍ່ຖ້ວນ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ໃບ, ຮາກໄຜ່, ຍອດໄຜ່.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ທາດເກືອ silic.

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ໃບ ເອົາມາປຸງແຕ່ງເປັນຢາຂັບຖ່າຍລະດູ, ຍອດໃບອ່ອນເປັນຢາຂັບປັດສາວະ, ໂດຍສະເພາະຕົ້ນໄຜ່ພັນກໍ (ເປັນຊະນິດໄຜ່ເຕ້ຍຝອຍໆເປັນຢາດີຂະໜານເອກ).

- ຮາກໄຜ່ ແກ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງພິການ, ຂັບປັດສາວະ, ໄລ່ນິ້ວ, ແກ້ໂລກໜອງໃນ.

! ເອົາໃຈໃສ່: ຢ່າກິນໜໍ່ໄມ້ຫຼາຍເກີນໄປເພາະຈະພາໃຫ້ເກີດໂລກບວມ.

 

 

ຕົ້ນໝາກເດືອຍຫີນ

(dĩ)

 Semen Coicis

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Coix lachryma-jobi L.

ສະກຸນ: ເຂົ້າ (Poaceae).

+ ເປັນພືດປະເພດຕົ້ນຫ້ຍາແລະເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ ມີຢູ່ທຸກໆທ້ອງຖິ່ນໃນປະເທດເຮົາ, ສ່ວນຫຼາຍມັນມັກເກີດຢູ່ຕາມປ່າຫີນ, ມີຫຼາຍຢູ່ໃນປະເທດເຮົາແລະໃນປະເທດອຶ່ນ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ເມັດ, ຮາກ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: carbodydrad (65%), ທາດຕຸ້ຍ, protid (13,7%), ທາດຕ້ານມະເຮັງ (coixenolid).

ຄຸນປະໂຫຍດ,ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້:

- ເມັດ : ເປັນຢາບຳລຸງຮ່າງກາຍ, ປົວຂໍ້ອັກເສບ, ຂັບປັດສາວະ, ປົວນິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ແກ້ໂລກຍ່ຽວຍັດພ້ອມ, ແກ້ໂລກປອດອັກເສບ, ກະເພາະອັກເສບ, ປົວທ້ອງຖອກຊຳເຮື້ອ.

 => ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 10-30g ໃຊ້ດ່ຽວຫຼືສົມທົບກັບຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາຊະນິດອຶ່ນ.

- ຮາກເດືອຍ : ແກ້ຂັບພະຍາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍ, ໃຊ້ໃນຮູບປະພັນຢາຕົ້ມຫຼືແຊ່ນ້ຳເຢັນ.

! ເອົາໃຈໃສ່: ປະຊາຊົນລາວເຮົາຍັງໃຊ້ເມັດເດືອຍຫີນເຂົ້າໃນເຄື່ອງປະດັບເອ້ເຊັ່ນວ່າ: ສ້ອຍຄໍ, ສາຍເເຂນ

 

ເຕີຍປ່າ

 (Dứa dại)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ອຶ່ນ: ເຕີຍໜາມ.

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Pandanus tectorius Sol.

ສະກຸນ: ເຕີຍ (Pandanaceae).

+ ເປັນພືດທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ໃບອ່ອນ, ຮາກ, ໝາກ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ບັນດາອາຊິດ ອົງຄະທາດ.

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ຮາກ : ເປັນຢາຂັບຖ່າຍປັດສາວະ, ປົວຈອດກະດູກຫັກ, ປົວຍ່ຽວແດງ, ຍ່ຽວຍັດ.

- ໃບອ່ອນ: ປົວນິ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ປົວຍ່ຽວຍາກ, ຍ່ຽວອອກເລືອດ, ປົວເດັກນ້ອຍເປັນລົມບ້າໝູ.

- ໝາກອອ່ນທີ່ຕາກແຫ້ງ ເປັນຢາບັນເທົາໂລກເບົາຫວານ, ປົວຄວາມດັນເລືອດສູງ.                     

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 6-16g ດ້ວຍຮູບປະພັນຢາຕົ້ມ ປົກກະຕິຈະໃຊ້ສົມທົບກັບບັນດາຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາຊະນິດອຶ່ນ.

 

ຕົ້ນເຍົາ

(Thầu dầu)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Ricinus communis L.

ສະກຸນ: ຕົ້ນເຍົາ (Euphorbiaceae).

+ ຕົ້ນເຍົາເປັນຕົ້ນໄມ້ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ, ປູກຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນໃນປະເທດເຮົາ ແລະໃນປະເທດອຶ່ນ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ເມັດ.(Semen Ricini)

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ທາດໄຂມັນ (50%), protein (26%).

ຄຸນປະໂຫຍດ,ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້:

- ເມັດນຳມາປັ້ນເອົານໍ້າມັນ, ນໍ້າມັນເຍົາເປັນຢາລະບາຍ, ລ້າງທ້ອງ. ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 2-10g ເປັນຢາລະບາຍ, 10-30g ເປັນຢາລ້າງທ້ອງ.

- Acid undecilenic ທີ່ເອົາມາຈາກຕົ້ນເຍົາເປັນຢາຂ້າເຊື້ອໂລກຕາມຜິວໜັງ.

- ເມັດຕົ້ນເຍົາເອົາມາຕໍາໃຫ້ມຸ່ນເຮັດເປັນກາວເປັນຢາປົວອັກເສບເຕົ້ານົມ.

 

ຕົ້ນເຕົ່າຂຽດ

 (Thin nin kiện)

Rhizoma Homalomenae

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Homalomena aromatica Schott.

ສະກຸນ: ບອນ (Araceae).

+ ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ, ມັນມັກເກີດຢູ່ຕາມບ່ອນປຽກຊຸ່ມ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ຮາກເຫົ້ງາອົບແຫ້ງຫຼືຕາກແຫ້ງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ນໍ້າມັນຫອມລະເຫີຍ (0,8-1%), ໃນນັ້ນຕົ້ນຕໍແມ່ນທາດ linalol, terpineol.

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ປົວຂໍ້ຕໍ່ອັກເສບ, ຊຸກຍູ້ຊ່ວຍລະລາຍອາຫານ, ບັນເທົາອາການເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນ, ປົວຕຸ່ມຄັນຄາຍ, ປົວໂລກຕາມຜິວໜັງ.

- ເປັນວັດຖຸດິບສະກັດເອົານໍ້າມັນຫອມລະເຫີຍເຮັດເປັນທາດຫອມ ແລະປຸງແຕ່ງ linalol.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 5-10g ໃນຮູບແບບຢານໍ້າຕົ້ມຫຼືເຫຼົ້າບອງຢາ, ປົກກະຕິຈະໃຊ້ສົມທົບກັບບັນດາຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາຊະນິດອຶ່ນ.

 

ຕົ້ນໄມ້ແຫ້ມ

(Vng đắng)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ອຶ່ນ: ຕົ້ນໄມ້ແຫ້ມ.

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Coscinium usitatum Pierre. = Coscinium fenestratum (Gacrtn.) Colebr.

ສະກຸນ: Menispermaceae

+ ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດເອງຕາມທໍາມະຊາດ, ມີລໍາຕົ້ນເປັນສີເຫຼືອງ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ລໍາແລະຮາກ (Caulis et Radix Coscinii).

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: alcaloid ໃນນັ້ນຕົ້ນຕໍບັນຈຸທາດ berberin.

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ເປັນຢາລົດໄຂ້ຮ້ອນ, ປົວໄຂ້ຍຸງ, ແກ້ປວດທ້ອງບິດ.

- ສະກັດເອົາທາດ berberin ເຮັດເປັນຢາແກ້ປວດທ້ອງບິດ, ບັນເທົາອາການເຈັບຕາ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້:  ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 4-6g ໃນຮູບປະພັນຢານໍ້າຕົ້ມ.

 

ໂຕຂີ້ເຂັບ

(Con rết)

 Scolopendra

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Scolopendra morsitans L.

ສະກຸນ: Scolopendridae

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ທັງໝົດໂຕ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: protein, ທາດໄຂມັນ.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ແກ້ເຈັບປວດຕາມປາຍເລັບມື, ບັນເທົາເຈັບປວດຕຸ່ມຝີ, ປົວອັກເສບລໍາໄສ້, ປົວປະສາດຊຸດໂຊມ, ປົວປາກບິດບຽ້ວ, ປົວຕີນມືງໍງົດ, ອໍາມະພາດ ແລະປົວອັກເສບໜ່ວຍອັນທະ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງດຶ່ມປະມານ 1-2g ໃນຮູບແບບເຫຼົ້າບອງຢາ, ບອງຂີ້ເຂັບໃສ່ນໍ້າມັນງາທາໃສ່ຕຸ່ມຝີເພື່ອບັນເທົາອາການເຈັບປວດ.

! ເອົາໃຈໃສ່: ແມ່ຍິງຖືພາຫ້າມໃຊ້.

 

ໂຕຕັກແກ

(Tắc k)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ອຶ່ນ: ໂຕກັກເກ.

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Gekko gekko L.

ສະກຸນ: ຕັກແກ (Gekkonidae).

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ໝົດໂຕແຕ່ຜ່າທາງໃນຖິ້ມ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: amino acid, ທາດໄຂມັນ (13-15%).

ຄຸນປະໂຫຍດ: ເປັນຢາບໍາລຸງກໍາລັງ, ຜູ້ເຖົ້າປວດຫຼັງປວດແອວ, ປົວອາການຫອບຫືດ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: ໃຊ້ໃນຮູບແບບຢາຝຸ່ນມື້ໜຶ່ງປະມານ 3-6g, ໃນຮູບແບບເຫຼົ້າບອງຢາມື້ໜຶ່ງປະມານ 10-15ml.

 

 

 

ກັບຄືນໜ້າທໍາອິດ

(Trở về đầu trang)

ຖົ່ວດໍາ

 (Đạm đậu sị)

Semen Vignae

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Vigna cylindryca (L.).

ສະກຸນ: ໝາກຖົ່ວ (Fabaceae).

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ເມັດແກ່ຂອງຖົ່ວຝັກຍາວຊະນິດເມັດສີດໍາເອົາມາຕາກແຫ້ງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: protein, lipid, glucid,vitamin

ຄຸນປະໂຫຍດ: ປົວໄຂ້ຫວັດທຸກຊະນິດ, ປົວໄຂ້ທໍລະພິດ, ໄຂ້ໄທຟອຍ (ເປັນຍ້ອນນໍ້າແລະອາຫານມີເຊື້ອໂລກ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 12-24g ດ້ວຍຮູບປະພັນຢານໍ້າຕົ້ມຫຼືຝຸ່ນ.

 

 

ກັບຄືນໜ້າທໍາອິດ

(Trở về đầu trang)


ທອງພັນຊັ່ງ

 (Bạch hạc)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື້ວິທະຍາສາດ: Rhinacanthus communis Nees.

ສະກຸນ: Acanthaceae

+ ທອງພັນຊັ່ງເປັນພືດທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ຮາກ, ໃບ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: Anthranoid (rhinacanthin).

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ເປັນຢາປົວຄວາມດັນເລືອດສູງ, ປະດົງຂໍ້, ອຳມະພາດ.

- ປົວຂີ້ກາກ: ແຊ່ຮາກໃສ່ໃນນ້ຳມັນກາດແລ້ວທາໃສ່ບ່ອນແຜຂີ້ກາກ.

- ຊາວຫວຽດນາມຍັງໃຊ້ຮາກເຮັດເປັນເຫຼົ້າບອງຢາ, ເຮັດເປັນນ້ຳສົ້ມດຶ່ມ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 10-15g ດ້ວຍຮູບປະພັນຢາຕົ້ມ, ໃຊ້ດ່ຽວຫຼືຈະສົມທົບກັບບັນດາຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາຊະນິດອຶ່ນ.

 

ທອງບ້ານ

(Vng nem)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ອຶ່ນ: ທອງຫາງລອຍ, ທອງຫາງດ່າງ.

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Erythrina variegata L.

ສະກຸນ: ໝາກຖົ່ວ (Fabaceae).

+ ເປັນພືດທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດແລະເປັນດອກໄມ້ປະດັບ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ:

- ໃບ (Folium Erithrina variegatae).

- ເປືອກລໍາ (Cortex Erithrina variegatae).

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: Alcaloid, tanin, flavonoside.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ເປັນຢາລະຫງັບປະສາດ, ຢາກ່ອມນອນຫຼັບ, ປົວອັກເສບລຳໄສ້, ແກ້ຖອກທ້ອງ, ທຽວທ້ອງ, ປົວໂລກປວດໃນຂໍ້, ນອກຈາກນັ້ນຍັງໃຊ້ປົວອັກເສບແຜຕາມຜິວໜັງ (ຕົ້ມຂ້ຽວລ້າງແຜ).

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 4-6g ໃບແຫ້ງ, 8-12g ເປືອກລຳ ໃຊ້ໃນຮູບແບບຢານໍ້າຕົ້ມ, ກາວແຫຼວ ຫຼືໃນຮູບແບບຢາລູກກົມ.

 

ກັບຄືນໜ້າທໍາອິດ

(Trở về đầu trang)


 

ນໍ້າເຜິ້ງ 

(Mật ong)

Mel

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື້ວິທະຍາສາດ:  Apis cerana Fabricius

ສະກຸນ: ເຜິ້ງ (Apidae).

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ:  ບີທີ່ເອົາມາຈາກຮັງໂຕເຜິ້ງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ:  ທາດນ້ຳຕານສົດ, ເກືອອະນົງຄະທາດ, ອາຊິດອົງຄະທາດ, ເຊື້ອເຫຼົ້າ.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ເປັນຢາບຳລຸງຮ່າງກາຍ, ຫຼຸດຜ່ອນອາຊິດຢູ່ໃນກະເພາະອາຫານ, ປົວອາການເຈັບກະເພາະ, ເປັນສານປະສົມໃນການປຸງແຕ່ງຢາທາ, ຢາຫນວດ, ຢາຍັດ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 10-15g ໃຊ້ໂດດດ່ຽວ ຫຼື ຈະສົມທົບກັບບັນດາຢາຊະນິດອຶ່ນ.

 

 

 

ກັບຄືນໜ້າທໍາອິດ

(Trở về đầu trang)


ບັງຊັນ

 (Khin ngưu t)

Semen Ipomoeae, Semen Pharbitidix

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Ipomoea hederacea Jacq. = Pharbitis nil (L.) Choisy = Pharbitis purpurea (L.) Voigt.

ສະກຸນ: Convolvulaceae

+ ເປັນພືດທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ເມັດຕາກແຫ້ງຫຼືອົບແຫ້ງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: phacbitin 2%, ທາດສີ, ທາດຕຸ້ຍ, ທາດຢາງ.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ເປັນຢາຂັບປັດສາວະ, ປົວໂລກນໍ້າຄາເນື້ອ, ປົວພະຍາດຂີ້ຂະຍື ແລະເປັນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 1-8g ດ້ວຍຮູບປະພັນຢາຕົ້ມ, ຢາເມັດ ຫຼືຢາຝຸ່ນ.

! ເອົາໃຈໃສ່: ຫ້າມໃຊ້ກັບແມ່ຍິງຖືພາ.

 

ບີໝີ

(Mật gấu)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື້ວິທະຍາສາດ: Ursus spp

ສະກຸນ: Ursidae

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ:  Acid ursodesoxycholic, ທາດໂລຫະເກືອຂອງ acid cholic, cholesterol, ນ້ຳບີ...

ຄຸນປະໂຫຍດ: ໃຊ້ເປັນຍາຄັ້ນ(ນວດ)ປົວອາການອັກເສບ, ປວດເມື່ອຍ, ເລືອດຄັ່ງຈາກການຕົກ ຫຼື ບາດເຈັບ. ປົວໂຣກກະເພາະລຳໄສ້ອັກເສບ, ບີ ແລະ ມ້າມເສື່ອມສະມັດຖະພາບ, ຫນິ້ວບີ, ປະດົງຂໍ່... ນອກນີ້ບີໝີຍັງໃຊ້ຮ່ວມກັບການຮັກສາອື່ນໆໃນການຮັກສາມະເຮັງບາງຈຳພວກ.

ທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: ບີໝີລະລາຍໃນເຫລົ້າ, ໃຊ້ດື່ມ ແລະ ນວດຄັ້ນບໍລິເວນທີ່ປວດໃຄ່. ແຕ່ລະມື້ໃຊ້ 0,3g ບີໝີ ລະລາຍໃນເຫລົ້າ ຫຼື ນ້ຳຮ້ອນ.

 

ບອນບ້ຽວ

 (Bn hạ)

Rhizoma Typhonii trilobati

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Typhonium trilobatum (L.) Schott.

ສະກຸນ: ບອນ  (Araceae).

+ ບອນບ້ຽວເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດມີຢູ່ທົ່ວທຸກຫົນເເຫ່ງໃນທຸກໆທ້ອງຖິ່ນຂອງປະເທດເຮົາ ເເລະ ປະເທດອຶ່ນ, ມັນມັກບ່ອນດິນຊຸ່ມ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ລຳຮາກຕາກຫຼືອົບເເຫ້ງ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ:  saponoside, alcaloid, ທາດເເປ້ງ.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ໃຊ້ເປັນຢາຫ້າມຮາກທົ່ວໄປ ເເລະ ຫ້າມຮາກເບື່ອຄັນ (ເວລາຖືພາ), ເປັນຢາປົວໄອໂຂະຂີ້ກະເທິ, ປົວອາການປວດຫົວ ເເລະ ເຈັບກະເພາະອາຫານຊຳເຮື້ອ.

ວິທີໃຊ້, ປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 6-12g ໃນຮູບປະພັນຢາຕົ້ມ ຫຼື ຝຸ່ນ. ກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ຕ້ອງປຸງໃຫ້ລະອຽດ ປຸງຈົນເກືອບຫມົດລົດຄັນເສຍກ່ອນ. ມີຫຼາຍວິທີປຸງເເຕ່ງເເຕກຕ່າງກັນ, ສ່ວນປະກອບທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການປຸງຕຳລາຢາ: ຂິງ, ນ້ຳເຂົ້າຫມ່າ, ນ້ຳປູນໃສ, ສະເອັມ.

! ເອົາໃຈໃສ່:  ການໃຊ້ໃຫ້ເເມ່ຍິງຖືພາຄວນລະມັດລະວັງ.


ບົວຫຼວງ

(Sen)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື້ວິທະຍາສາດ:  Nelumbium speciosum Wild. = Nelumbo nucifera Gaertn.

ສະກຸນ: ບົວຫຼວງ (Nelumbonaceae).

+ ເປັນພືດທີ່ເກີດຢູ່ຕາມຫນອງນ້ຳ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ:  ທັງໝົດຕົ້ນ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ:  Alcaloid, flavonoside, acid amin, tanin, protein, ທາດໄຂມັນ, ທາດນ້ຳຕານ, ທາດແປ້ງ, ທາດ Ca, ບັນດາ ວິຕາມິນ C, B1, B2, P, Fe.

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ໃຊ້ເຂົ້າໃນເຄື່ອງເທດເສີມອາຫານ.

- ເປັນຢາບຳລຸງກຳລັງ, ຊ່ວຍຈະເລີນອາຫານ, ແກ້ຮ້ອນໃນ, ແກ້ໄຂ້, ແກ້ໄອ, ແກ້ກະຫາຍນ້ຳ.

- ຊ່ວຍຂະຫຍາຍຫຼອດເລືອດທີ່ໄປລ້ຽງຫົວໃຈ, ບຳລຸງຫົວໃຈ, ເເກ້ລົມແລະລົດຄວາມດັນເລືອດ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: 

- ໃບບົວໃຊ້ເປັນຢາຫ້າມເລືອດ, ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 15-30g ດ້ວຍຮູບປະພັນຢາຕົ້ມ.

- ເມັດບົວໃຊ້ເປັນຢາບຳລຸງກຳລັງ, ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍ, ຊ່ວຍຈະເລີນອາຫານ, ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 10-20g ດ້ວຍຮູບປະພັນຢາຕົ້ມ, ຢາເມັດ.

- ບີບົວໃຊ້ເຮັດເປັນຢານອນຫຼັບ, ລະຫັງບປະສາດ, ຂະຫຍາຍຫຼອດເລືອດທີ່ໄປລ້ຽງຫົວໃຈ, ບຳລຸງຫົວໃຈ, ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 4-10g ດ້ວຍຮູບປະພັນຢາຕົ້ມ.

 

ກັບຄືນໜ້າທໍາອິດ

(Trở về đầu trang)


ແປກສ້ອຍ

 (Cy chổi xể)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ອຶ່ນ: ກັນຖິນແດງ, ສົນນາ, ແປກຫອມ.

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Baeckea frutescens L.

ສະກຸນ: ໝາກຫ້ວາ (Myrtaceae).

+ ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ໃບ, ພາກສ່ວນຢູ່ເທິງໜ້າດິນ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ນໍ້າມັນຫອມລະເຫີຍ (pinen, cineol, limonen).

ຄຸນປະໂຫຍດ: ປົວໂລກປວດໃນຂໍ້, ປວດກະດູກ, ແກ້ເຈັບທ້ອງ, ເປັນຢາຊຸກຍູ້ຊ່ວຍລະລາຍອາຫານ, ເປັນຢາດີສໍາລັບແມ່ຢູ່ກໍາຕົ້ມດຶ່ມຫຼັງຄອດລູກ.

ວິທີໃຊ້ແລະປະລິມານໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 6-8g ດອກ, ໃບ ໃຊ້ໃນຮູບແບບຢານໍ້າຕົ້ມ. ນໍ້າມັນຫອມລະເຫີຍໃຊ້ນວດ.

 

ປໍປ່ານ

 (Trữ ma căn)

Radix Boehmeriae

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ:  Boehmeria nivea (L.) Gaud.. = Urtica nivea L.

ສະກຸນ: ປໍ (Urticaceae).

+ ຕົ້ນປໍປ່ານເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ປະຊາຊົນເຮົາປູກໄວ້ເຮັດເຊືອກໃນຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ.

ພາກສ່ວນໃຊ້ເປັນຢາ: ພາກສ່ວນໃຊ້ເຮັດຢາເເມ່ນຫົວ (ຮາກປ່ານ) ຕາກຫຼືອົບເເຫ້ງ, ປ່ານໃຊ້ສຳລັບຟັ້ນເຊືອກເຮັດເເຫ.

ສ່ວນປະກອບເຄມີສາດ: ທາດຝາດ, acid chlorogenic (ເນື່ອງຈາກມີການສຳພັນລະຫ່ວາງ acid cafeic ເເລະ acid quinic).

ຄຸນປະໂຫຍດ: 

- ໃຊ້ເປັນຢາລ້ອມລູກ (ໝາມຄວາມວ່າ ເວລາຖືພາເຄີຍມີເລືອດອອກ, ເຈັບທ້ອງ), ເປັນຢາປົວມົດລູກຍ່ອນ ເເລະ ຍັງໃຊ້ປົວເລືອດອອກທາງລະບົບລະລາຍອາຫານ.

- ນອກນັ້ນຍັງໃຊ້ເປັນຢາຍ່ຽວລ່ຽນ, ຍ່ຽວເລືອດອອກ, ປົວນ້ຳຍ່ຽວຂຸ້ນ, ອັກເສບມົດລູກ, ສະດວງຮູທະວານໜັກ, ເຮັດໃຫ້ຝີຫຸ້ມໝອງໄວ, ປົວພະຍາດກ່ຽວກັບໂລກອະຫິວາ.

ວິທີໃຊ້, ປະລິມານໃຊ້:

- ມື້ໜຶ່ງໃຊ້ປະມານ 12-20g ດ້ວຍຮູບປະພັນຢາຕົ້ມ, ຝຸ່ນຫຼືເມັດ, ສ່ວນຫຼາຍຈະໃຊ້ສົມທົບກັບບັນດາຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາຊະນິດອຶ່ນ.

- ຢາລ້ອມລູກ: ໃຊ້ໃບປ່ານດິບ 150g ຫຼື 30g ໃບເເຫ້ງຕົ້ມກັບນ້ຳ 600ml, ຂ້ຽວໃຫ້ຍັງ 200ml, ເເບ່ງເປັນ 3 ເທື່ອດຶ່ມໃນມື້ໜຶ່ງ, ໃຊ້ໃນ 1-2 ວັນກໍ່ເຫັນຜົນເເລ້ວ, ບໍ່ຄວນໃຊ້ເເກ່ຍາວ, ຖ້າໃຊ້ກັບຜູ້ຖືພາເຈັບທ້ອງເເດ່, ພະຍາດມົດລູກຍ່ອນ ອາດຈະໃຊ້ໃນ 3-4 ວັນ.

- ໃຊ້ນອກໜັງ: ຕຳມຸ່ນເເລ້ວຫົ່ມໄວ້ ຫຼືໃຊ້ນ້ຳຕົ້ມເພື່ອລ້າງແຜ.

 

 

ຜະກາກອງ

 (Bng ổi)

ປ່ຽນເປັນພາສາຫວຽດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Lantana camara L.

ສະກຸນ: Verbenaceae

+ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດເອງຕາມທໍາມະຊາດແລະປູກຢູ່ຕາມເຮືອນ,